Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Viden om Limfjorden

Lemvig Museum er med i Limfjordsmuseers Samvirke, som er et samarbejdsforum for museerne rundt om den vestlige del af Limfjorden, der alle arbejder med kulturhistorien i Limfjordsegnen. De medvirkende museer er: Museet for Thy og Vester Han Herred, Morslands Historiske Museum, Limfjordsmuseet, Museum Salling, Struer Museum og Lemvig Museum.
Limfjorden har siden forhistorisk tid forbundet de frodige lande ved dens bredder og har givet menneskene der mulighed for fangst, færdsel, samhandel og sociale kontakter. Fiskeri, søfart, færgefart og i nyeste tid turisme og lystbådssejlads er bare nogle af de emner, der har karakteriseret Limfjordsegnen gennem tiden. Limfjordsmuseernes Samvirke samarbejder om fælles undersøgelser af Limfjordsrelaterede emner, som ikke bare kan afgrænses til et enkelt museums område, men som går på kryds og tværs af fjorden. Ideen med Samvirket er at samarbejde på tværs af museernes ansvarsområde og der igennem opnå bredere og tværfaglige perspektiver på arbejdet.
Læs mere om Samvirket på hjemmesiden: www.limfjordsmuseernessamvirke.dk