Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

mindesten på Gjeller odde

Mindesten for Thøger Larsen

Der findes en række mindesten for Thøger Larsen, på nær en enkelt er de alle hugget af billedhuggeren Torvald Westergaard, Lemvig. Torvald Westergaard havde ikke kendt Thøger Larsen, kun set ham gå forbi på gaden. Men de havde mange lighedspunkter - de var begge dybt tænkende, optaget af de store sammenhænge og med en uudslukkelig trang til at tale om væsentlige ting. Begge så sig som en del af universet - og begge var optaget af den samme ting, kunsten at "fjerne det overflødige", hvad enten det var ord eller sten, der skulle hugges bort for at finde ind til kunstværkets kerne.

Thøger Larsens gravsten på Lemvig Kirkegård
Gravstenen er udformet som en græsk tempelgavl og hugget i hvid marmor. Den blev udført af Torvald Westergaard i foråret 1931. Gravstedet findes på Lemvig Kirkegård, langs den gang, der går nærmest på skrænten ved Lystanlægget. Gravstenens udformning var valgt af Thøger Larsens enke, Thyra Larsen, og var inspireret af parrets rejse til Italien. Torvald Westergaard købte selv marmorblokken i Carrara på en rejse til Italien.

Mindeplade på Thøger Larsens hus i Lemvig
Thøger Larsens hus i Lemvig findes stadig, det er en hvid villa på adressen Thøger Larsensvej 2c. Mindepladen er af hvid marmor med følgende indskrift: Digteren Thøger Larsen lod dette Hus bygge 1907 og her levede han til sin Død 29. Maj 1928. Mindepladen blev udført af Torwald Westergaard i foråret 1931. Det skete på initiativ af Lemvig Turistforening.

Mindestenen på Gjellerodde
Den store mindesten blev rejst i sommeren 1932 på initiativ af en landsdækkende komité, bestående af venner og kolleger af Thøger Larsen. Stenen stod oprindelig på Vinkelhage. Indskriften er valgt af forfatteren Johannes V. Jensen, tegnet af maleren Johannes Larsen og hugget af Torvald Westergaard.
Læs den overraskende historie om mindestenens omtumlede skæbne i artiklen "Thøger Larsens mindesten på Gjellerodde", som er skrevet af museumsinspektør Ellen Damgaard til kataloget for udstillingen "Du danske Sommer" på Johannes Larsen Museet i Kerteminde sommeren 2007.

Mindesten ved Underbjerg
Ved indkørslen til det sted, hvor Thøger Larsens barndomshjem lå for foden af bakken ned mod Gjellerodde, står en lille mindesten med et portræt af Thøger Larsen. Den er hugget omkring 1933 af Torvald Westergaard, formodentlig på eget initiativ.

Buste af Thøger Larsen
Foran Århus Kommunes hovedbibliotek står en buste af Thøger Larsen, udført af Astrid Noack. Den er en del af et anlæg på ti buster af jyske forfattere, opstillet foran bibliotekets facade i 1956. I sine erindringer fortæller Torvald Westergaard, at Thøger Larsens enke, fru Thyra Larsen, kom og spurgte, om hun måtte anbefale ham til opgaven. Men, skriver han, desværre troede bestillerne ikke, at han kunne lave arbejdet, så det blev ikke til noget. Fru Larsen var ikke tilfreds med den buste, der blev lavet.

Mindesten i Lemvig Museums have
I Lemvig Museums have står en buste af Thøger Larsen med et vers på soklen fra digtet "Jorden" 1907. Den er hugget af Torvald Westergaard på eget initiativ, men blev i 1958 skænket til Lemvig Museum af Lemvig Bank i forbindelse med indvielsen af museets nye fløj, hvor der var blevet plads til en rigtig opstilling af Thøger Larsens arbejdsværelse.
Om arbejdet med stenen har Torvald Westergaard skrevet: Senere gik jeg i Gang med at hugge en Buste af Digteren efter at jeg grundigt havde sat mig ind i hans Digtning og Personlighed. Den huggede jeg direkte (uden Model i Ler) ud i en Sten - en Sten der havde været brugt paa Havnen til Fortøjning af Skibe. Jeg vilde hugge ham direkte - for at gøre det helt levende - som en lille Jordklode. Hans Øjne saa - baade langt ud - men samtidig ind i ham selv.

Mindesten for Thøger Larsens 100-års dag i Lemvig Museums have
Den 5. april 1975 blev der afsløret endnu en mindesten for Thøger Larsen. Den har navnet "Aar 2142", der henviser til en novelle af Thøger Larsen, "Hemmeligheden". Stenen var en gave fra Lemvig Kommune. Værket var udført af Torvald Westergaard, som i sin tale ved afsløringen sagde:
"Den sten, som sat her, skal ikke illustrere Thøger Larsens digte. Men stenen kan måske for dem, der i fremtiden ser på den, give lyst til at opleve livet stærkere. Der er en skribent, der har skrevet: "Thøger Larsen elskede livet. Han tog imod øjeblikket som en kostelig gave, og midt i glæden følte han en forgængelighedens isnende pust i sit hjerte. Det er på den dualisme, han har skrevet sine største digte". Stenen i sig selv ville vist have glædet Thøger Larsen, og den lette måde, hvorpå den er behandlet efter sin egen tusindårige behandling, kan måske være et åndepust fra ham selv. Og måske - ingen ved det - står her i år 2142 under den store solformørkelse, han nøjagtig daterede, og hvorom han skrev:
Nu ligger Danmark i vår igen, strækker sig under sin himmels nåde. Ser imod solen med fjordene våde, grædende kåde. Åh, her er mørkt under græsset, min ven. Ja, men du lever, det synger i bøge, kære, du seer, hvor dejligt hun ler, naturen, gudinden, den store skøge."