Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Viden om Lemvigs historie

Lemvigs historie

Museets arkiv er tætpakket med kildemateriale til byens historie. Det er så godt som alt sammen kopier og udskrifter af materiale fra trykte og utrykte kilder, som det i mange tilfælde ellers ville være besværligt at få fat i.

• En række beskrivelser af byen fra slutningen af 1600-tallet til nutiden. Det kan være i form generelle skildringer af byen og dens liv på bestemte tidspunkter, af indberetninger til myndighederne, erindringer, rejsebeskrivelser m.v.
• Samling af bykort fra slutningen af 1600-tallet til nutiden.
• Stor samling af fotografier fra byen fra 1880erne og frem.
• Kopier af skifter efter embedsmænd, købmænd, håndværkere og småkårsfolk i 1700- og 1800-tallet.
• Samlinger af undersøgelsesmateriale og kilder om særlige emner som f.eks.:
Forholdet mellem by og opland, egn og omverden.
Handel, håndværk og industri.
Byplan og byggeskik.
Lemvig Havns historie.
Søfart og fiskeri.
Manufakturhandelens historie fra 1840erne til nutiden (blandt andet Toft Nielsen & Matthesen og Damernes Magasin).
Byens virksomheder og byens liv i 1950erne og 60erne (blandt andet Tærskeværket Vestjyden og Andelsvaskeriet Limfjorden).
Vestjyske vognmandsfirmaer (blandt andet Reinholdt Ottesen & Søn, Lemvig).
Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane.
Lemvig Afholdsforenings historie.
Gravminder på Lemvig Kirkegård.
Hoteller og forlystelsesliv.
m.m.

Materialet er tilgængeligt efter forudgående aftale. Det er ikke alt materiale, man kan komme til at se eller bruge direkte. Det gælder interviews og erindringer fra den nærmeste fortid – her er museet nødt til at spørge ophavsmændene til materialet om adgang. Der kan også være andet båndlagt materiale.

Se liste over kildemateriale vedrøende Lemvig

Læs mere om Lemvigs historie eller kig i denne årstalsliste