Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Strandinger

Viden om kystkultur

Lemvig Museum har et godt arkiv med kildemateriale om følgende emner:

Strandinger
Kilder og billedmateriale, ordnet efter de enkelte skibe.
Et særdeles righoldigt arkiv vedrørende den russiske orlogsfregat Alexander Nevskij, der forliste 1868.
Kilder til belysning af strandret, forstrandsauktioner, strandingsauktioner.

Redningsvæsen

Kilder og billedmateriale, ordnet efter de enkelte redningsstationer fra Thorsminde til Thyborøn.
Kilder til belysning af Redningsvæsenets historie, organisation, udstyr m.v.
Du kan hente en masse information om strandinger og redningsvæsen på siden www.jernkysten.dk

Fiskeri

Kilder og billedmateriale til belysning af fjord-, kyst- og havfiskeri fra 1600-tallet til nutiden.
Undersøgelsesmateriale om nutidig vognmandskørsel med fisk (firmaet Andreas Sørensen & Sønner, Klinkby).

Desuden findes der i arkivet materiale om kystsikring, fyrvæsen, bjærgning, lodsvæsen m.v.