Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Kunstnere foran Bovbjerg badehotel

Viden om kunstnerliv

I Lemvig Museums arkiv findes der fyldigt kildemateriale om følgende emner:

• Bovbjerg Badehotel.
Hotellets officielle fremmedbøger og gæstebøger med hilsner og tegninger fra gæsterne.
Beskrivelser, tegninger, fotos m.v. vedrørende de nu nedrevne bygninger.
Kilder til det liv der udfoldede sig på hotellet (breve, sange m.v.)
• Maleren Kr. Bjerre.
Samling af diverse dokumenter, breve, beskrivelser, fotos, tegninger m.v.
• Maleren Niels Bjerre.
Samling af skitsebøger, fotos, breve, personlige ejendele m.v. Diverse trykt litteratur.
• Maleren Jens Søndergaard.
Diverse trykt litteratur.
Omfattende samling af tegninger og skitser.
Materiale vedrørende den testamentariske gave, der ligger til grund for Jens Søndergaard Museum på Bovbjerg.
• Billedhuggeren Torvald Westergaard.
Scrapbøger, erindringer, fotos, værkfortegnelser.
• Smed Svend Lundgaard.
Udklipssamling vedrørende hans liv og værk.
• Øvrige kunstnere. Oplysninger om maleren J.P. Møller og hans søn Gustav Møller, tegneren Eigil Petersen m.fl.