Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Vestjysk virksomhed

Viden om vestjyske virksomheder

Hvad er en vestjysk virksomhed? Spørger man folk på Lemvigegnen, kunne svaret være et lille solidt firma startet op af en enkelt mand, der med opfinderevner og arbejdssomhed har udviklet et produkt, som sælger til kunder i hele landet. Opfindsomhed, flid, handelstalent, selvbevidsthed og ønsket om selvbestemmelse er nogle af nøglebegreberne i den vestjyske selvforståelse, og disse værdier er ofte kendetegnende for egnens små virksomheder.

I 2004 lavede Mette Lund Andersen en undersøgelse af fem mindre virksomheder, hvis historie og virksomhedsprofil svarer nogenlunde til den her skitserede. Det drejede sig om Bonnet Maskinfabrik, Vandborg Karosserifabrik, Egholm Maskiner, Hornvarefabrikken Husflid og Rednings-Ringen.
Læs Mette Lund Andersens artikel om Bonnet Maskinfabrik, trykt i museumsrårbogen FRAM 2004.