Thøger Larsen

Thøger Larsen er lemvigegnens store digter. Han blev født i 1875 på et lille husmandssted ved Limfjorden – i Tørring Sogn nordvest for Lemvig. Hele sit voksne liv levede han i Lemvig, hvor han bl.a. var redaktør for en af de lokale aviser, det radikale Lemvig Dagblad. Han døde i 1928.
Thøger Larsens mest kendte digt er sangen ”Danmark, nu blunder den lyse Nat”, som han skrev til en fest på Jeppes Aakjærs gård Jenle i 1914. I år 2000 blev digtet kåret af dagbladet Politikens læsere som det 20. århundredes bedste danske sang. Mange kender ham ikke for andet, men det er hans samlede lyrik, der har placeret ham blandt Danmarks bedste digtere.

Thøger Larsens første digtsamling kom i 1895; den hed “Vilde Roser”, men de første digte er ikke specielt gode, og han ville nok aldrig være blevet kendt, hvis han ikke havde skrevet andet. Man regner derfor snarere hans debut fra digtsamlingerne “Jord” og “Dagene” fra 1904 og 1905. Efter dem fulgte en række digtsamlinger, essays, enkelte noveller samt tidsskriftet “Atlantis”, som han udgav 1923-1925.

For Thøger Larsen var menneskets liv på jorden en del af et større kredsløb – af slægternes gang og af universet. Solen, månen og planeternes gang spillede derfor en væsentlig rolle i hans digtning. Han nøjedes ikke med at digte om universet, han udforskede det også videnskabeligt på et niveau, som har vakt respekt både i hans samtid og i nutiden. I Lemvig Museums udstilling kan man se en lille konstruktionstegning til én af de kikkerter, som han byggede. Han skaffede de store kostbare linser og messinggevind og lavede selv beregningerne for linsernes placering. Derefter bestilte han store jernrør hos den lokale blikkenslager Gustav Hansen, der var vant til at lave kakkelovnsrør. En af Thøger Larsens hjemmebyggede kikkerter er ligeledes at se på museet.

Holder Thøger Larsens digte stadig?

Thøger Larsens digtning gælder endnu. Digtene er ikke bundet til en bestemt tid, men til menneskets liv og død, og til universets store kredsløb. De forbinder det jordnære med det kosmiske, så vi får en dybere opfattelse af sammenhænge i tid og rum. De rummer en fabelagtig idérigdom og en helt særlig form for humor, og de får én til at se på virkeligheden på en ny måde.

Så vist lever Thøger Larsens digtning – og hermed en opfordring til at gå gang med andre af hans værker end ”Danmark, nu blunder den lyse Nat”!

Thøger Larsen arkiv

Lemvig Museum har et righoldigt arkiv vedrørende digteren Thøger Larsen indeholdende håndskrifter, breve, personlige papirer og ejendele, fotos, astronomiske beregninger, malerier, tegninger og bogillustrationer, udført af Thøger Larsen m.m. Arkivet er registreret af Lotte Thyrring Andersen i samarbejde med Statsbiblioteket i Århus.
Desuden har vi også på Lemvig Museum digterens egen bogsamling fra hans arbejdsværelse i Lemvig.

For Thøger Larsen var menneskets liv på jorden en del af et større kredsløb – af slægternes gang og af universet. Solen, månen og planeternes gang spillede derfor en væsentlig rolle i hans digtning.