Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

egnens historie

Viden om egnens historie

Museets arkiv indeholder en stor mængde kildemateriale til Lemvigegnens historie. Det er så godt som alt sammen kopier og udskrifter af materiale fra trykte og utrykte kilder, som det i mange tilfælde ellers ville være besværligt at få fat i.

• En række beskrivelser af egnen fra slutningen af 1600-tallet til nutiden. Det kan være i form generelle skildringer af egnen og dens liv på bestemte tidspunkter, af indberetninger til myndighederne, erindringer, rejsebeskrivelser m.v.
• For en række sognes vedkommende findes der en særlig kasse med materiale, som er blevet samlet i forbindelse med sognehistoriske aftenskolekurser i perioden 1981 til 1994. Det rummer oplysninger om landskabets og bebyggelsens udvikling, om befolkning og erhverv, og i flere tilfælde også om skole og forsorg, sagn og fortællinger. Det er primært materiale fra slutningen af 1700-tallet til op i 1900-tallet.
• Kort over Lemvigegnen og enkelte sogne fra slutningen af 1700-tallet til nutiden.
• Stor samling af fotografier fra Lemvigegnen, ordnet efter emner/sogne.
• Skifter fra gårdmænd og husmænd fra 1700- og 1800-tallet.
• Samling af undersøgelsesmateriale og kilder om særlige emner som:
Forholdet mellem by og opland, egn og omverden
Limfjordsområdet – besejling og bebyggelse
Enkeltgårdsbebyggelse
Landbrug – kvægopdræt og kvæghandel
Hedelandbrug og hedeopdyrkning
Husmænd
Bierhverv på landet (hornskemageri mv.)
Herregårde og godsvæsen
Vestjyske vognmandsfirmaer
Byggeskik på landet
Gravminder
Åndelige strømninger

Materialet er tilgængeligt efter forudgående aftale. Det er ikke alt materiale, man kan komme til at se eller bruge direkte. Det gælder interviews og erindringer fra den nærmeste fortid – her er museet nødt til at spørge ophavsmændene til materialet om adgang. Der kan også være andet båndlagt materiale.