Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Bag kulisserne

Lemvig Museums værdigrundlag er baseret på ønsket om at sætte det enkelte menneskes liv ind i et perspektiv, at skabe forståelse for, at man i nuet er en del af et større kredsløb, ét slægtled i en uendelig lang række af mennesker, der har levet før én selv, og som skal leve efter. Som et valgsprog for museets virksomhed har vi valgt digteren Thøger Larsens ord: “At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension”.
Lemvig Museum er et statsanerkendt museum. Det betyder, at museet ifølge museumsloven er forpligtet til at forske, indsamle og bevare, registrere og formidle. I museumsverdenen kalder vi det ”de fem søjler”. Alle fem områder er lige vigtige, og arbejdstiden skal helst over en årrække fordeles, så vi når det hele. For at kunne styre museets arbejde er det nødvendigt med en overordnet planlægning. Hvert femte år laver vi en ny arbejdsplan.
Mange tror, at et museum bare er ”en bygning med en udstilling”. Men på et statsanerkendt museum er udstillingen bare en lille del af den samlede formidling – og formidlingen er kun en lille del af det samlede arbejde med ”de fem søjler”. Bag alle museets udstillinger, foredrag, omvisninger og udgivelser ligger der et selvstændigt forskningsarbejde. Nogle gange er det bare små hurtige undersøgelser, andre gange projekter der tager mange måneders koncentreret arbejde.
Lemvig Museum har følgende opgaver: