Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Lemvigs historie

Lemvigs historie

Lemvig nævnes første gang i 1234. Årstallet angiver ikke byens grundlæggelse, men fortæller blot, at der var en lille by, der hed Lemvig. På det tidspunkt var Limfjorden lukket mod vest af en bred tange. Siden Middelalderen har byen ligget midt i et godt opland, hvor bøndene opdrættede heste og stude, malkekøer og svin. Meget af denne handel gik uden om købstaden, og købmændene tjente derfor penge på enten selv at opdrætte stude eller ved at handle med udenlandske luksusvarer. De skaffede dog også nødvendige varer som tømmer, salt, jern, tjære og andet, som folk ikke selv kunne skaffe ved at dyrke jorden. I 1684 brændte hele byen ned til grunden, og befolkningen var længe om at komme på fode. Først i slutningen af 1700-tallet gik det bedre. Det kan man blandt andet se af, at Lemvig Kirke blev helt nyindrettet i rokoko-stil.

SpirI 1800-tallet voksede byen. Den første fremgangsperiode kom efter at der i 1825 blev slået hul på Limfjordstangen. Købmændene købte skibe, der sejlede til England og til Hamburg. Alle mennesker fik råd til at bygge nye huse. Det var bygninger som for eksempel Vesterhus, hvor Lemvig Museum nu holder til. I 1879 kom der jernbane fra Lemvig til Vemb og derfra videre mod Esbjerg. Det betød et nyt spring fremad for byens og egnens økonomi. Forretningsfolk begyndte at bygge store huse med tårne og karnapper omkring Torvet og i Vestergade. Bønderne kom til Lemvig hver lørdag til ”torvedag” og brugte mange penge på indkøb af nyt tøj og fine ting til hjemmet. I de første årtier af 1900-tallet kom der gang i et betydeligt havfiskeri fra Lemvig, og der blev bygget en stor fiskerihavn. Fiskeriet forsvandt næsten fra 1917 og indtil slutningen af 1940erne, hvor der igen blev liv i fiskerihavnen. Der kom også flere store virksomheder, blandt andet tærskeværksfabrikken Vestjyden. I nutiden er Lemvig en lille by på knap 7.000 indbyggere. Den lever af handel og service, og der er mange gode forretninger i forhold til byens størrelse. Der er næsten ingen fiskekuttere tilbage i havnen; til gengæld kommer der lystsejlere. Og på Østhavnen anløber der jævnlig fragtskibe, primært med skærver til vejbygning.

Hvis du har lyst til at kigge på gamle billeder fra Lemvigs gader, så kig i vores fotoarkiv.
Gå til Viden om Lemvigs historie