Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Viden om enkelte sogne

Viden om enkelte sogne

Sognene omkring Lemvig har hver deres historie at fortælle, men har dog også rigtig mange ting tilfælles.
I de fleste sogne var det primære erhverv landbrug. I mange af sognene er der en kirke og sognene er delt op i forskellige pastorater. Skoler og nogen steder friskoler, er kommet til, samt missionshuse og forsamlingshuse. De små byer i sognene har efterhånden udviklet sig omkring kirken og skolen.
Som landmand var man næsten selvforsynede, men mange af sognene havde dog allerede en købmand eller en brugsforening, bager og andre små dagligvarebutikker. Butikker der gjorde, at man kun behøvede at tage til Lemvig, hvis man f.eks. skulle have nyt tøj. Der var også både skrædder og hjemmesyerske mange steder.
Landbrugets udvikling var grundlag for at flere mejerier og foderstoffer kom til. Forskellige erhverv som smed, cykelsmed, snedker, tømrer, murer, elektriker m.m. var også vigtige brikker i de små lokalsamfund.
Efterhånden som jernbanen rykkede frem kom stationerne, nogle med postekspedition, til. Udviklingen betød også at der blev oprettet telefoncentraler i flere af de små byer.
I dag er sognene meget ændret, noget er væk, nyt er kommet til, men det er alt sammen beskrevet under hvert af de enkelte sogne/byer.
Se liste over kildemateriale vedrøende de enkelte sogne

Fotoalbum fra de enkelte sogne

Klik på linket og se billeder fra de forskellige sogne:

Bonnet

Bøvling

Bækmarksbro

Dybe

Fabjerg

Ferring

Fjaltring og Trans

Gudum

Harboøre

Klinkby

Lomborg

Møborg

Nees

Nørlem

Nørre Nissum

Ramme

Thyborøn

Vandborg