Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Slægtshistorie

Viden om slægtshistorie

Lemvigs Museums arkiv er ikke bygget op, så man kan finde særligt meget materiale om enkeltpersoner eller slægter. Her skal man i første række henvende sig til Lemvigegnens Lokalhistoriske Arkiv på Lemvig Bibliotek eller ét af de mange sognearkiver i Lemvig Kommune.
Museets stærke side er fotosamlingen, der rummer mængder af billeder af personer og familier, gadebilleder og huse i Lemvig, fotos af ejendomme på landet m.v. i hele Lemvig Kommune.
Også kortsamlingen kan være nyttig, hvis man gerne vil vide præcis hvor en bestemt ejendom lå, eller hvordan landskabet så ud i tidligere.

Vi vil meget opfordre til, at man skriver enten et brev eller en e-mail og forklarer, hvad man er på jagt efter, og lidt om, hvad man i forvejen har oplysninger om.