Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Samarbejde - et nøglebegreb

I Lemvig Museums overordnede målsætning fylder begrebet "samarbejde" temmelig meget. Faktisk kan man slet ikke drive museum uden at samarbejde på kryds og tværs. Det er også det, der gør det rigtigt spændende at arbejde på museum - man møder de mest forskellige mennesker, får øje på nye synsvinkler, får brug for et bredt spektrum af evner. Det bliver aldrig kedeligt og ensformigt.
På Lemvig Museum samarbejder vi på mange niveauer, både lokalt, regionalt, nationalt og indimellem også internationalt.
Lokalt er vores vigtigste samarbejdspartner Lemvig kommune, med hvem museet løbende samarbejder om bygningsbevaring, planlægning, formidling af kulturmiljøer, tiltrækning og fastholdelse af tilflyttere samt egnsudvikling i bred forstand. Indenfor kommunen samarbejder vi med de andre kultursteder og foreninger, hvor Bovbjerg Fyr, Museet for Religiøs Kunst og Geopark Vestjylland er nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere.
Regionalt har Lemvig Museum et meget værdifuldt samarbejde med museerne i Limfjordsmuseernes Samvirke, som museet selv var med til at starte i 2006. Samvirket består af 8 mindre og mellemstore museer, som har det til fælles at de har ansvar for nyere tids kulturhistorie omkring den vestlige Limfjord. Samvirket har senest indledt et samarbejde med Aalborg Universitet om et fælles forskningscenter CfK. I dette regi deltager Lemvig Museum i større fælles forskningsprojekter med afsæt i det område, som er vores arbejdsområde, nemlig Lemvigegnen.
Lemvig Museum har derudover vigtige samarbejdsfora i MMU – Midtjyske Museers Udviklingsråd samt den landsdækkende museumsorganisation ODM. Begge arbejder for at fremme museernes sag politisk ift. regionen og staten. Samtidig arrangerer begge foreninger efteruddannelse, møder mv., som Lemvig Museums personale deltager i.
Internationalt har museet i relation til Alexander Nevskij udstillingen etableret gode samarbejdsforbindelser til museer i Finland og Rusland (Sankt Petersborg).