Særudstilling: FAR WEST – En ægte vestjyde?

Særudstilling om vestjysk særpræg

Særudstillingen En ægte vestjyde? tager udgangspunkt i de topografiske beskrivelser fra Vestjylland, som findes fra 1600-tallet til i dag. I udstillingen viser vi eksempler på de karaktertræk og egenskaber, som gennem tiden er blevet betragtet som særligt (vest)jyske. Udstillingen er bygget op omkring en række historiske og nulevende vestjyder, som ’personificerer’ nogle af de egenskaber, der ofte opfattes som særligt vestjyske. Fx arbejdsomhed, gæstfrihed, sindighed og vedholdenhed.

Det er fx Christopher B. Claudi (1799-1880), som oplevede mange ulykkelige strandinger på den jyske vestkyst. Uden offentlig hjælp (i første omgang) tog han sagen i egen hånd og fik etableret Det Nørrejyske Redningsvæsen med base i Lemvig i 1852. I nutiden er det brødrene Kaj og Jens Christian Egholm, som ejer fabrikken Egholm A/S i Lemvig. I lokalområdet bliver de opfattet som ægte vestjyske entreprenører, der har startet virksomheden hjemme i garagen og derfra udviklet den til noget stort.

Ikke blot er vi nu fjernt mod Vest, men der er også i mange henseender noget ved disse egne, der minder om det endnu fjernere, nordamerikanske far west.

(Falkman 1879)

Jydekrog og træsko

Sideløbende med fortællingerne om ’ægte’ vestjyder vil udstillingen nuancere publikums forståelse af vestjyskhed. Udstillingen inddrager gæsterne ved at udfordre stereotyperne med en humoristisk tilgang: For findes en ægte vestjyde? Hvem er det? Går hun i træsko uden hælkappe og har jydekrog på bilen? Er han tavs og lidt langsom i vendingen, men god til at danse? Og kan det være både positive og negative egenskaber alt efter øjnene, der ser?

Katalog

Til udstillingerne er der udgivet et flot illustreret katalog med tekstbidrag fra begge museer. Kataloget er rigt illustreret og fyldt med sjove og tankevækkende citater om Vestjylland og vestjyder. Det koster kr. 100 og kan købes på museet eller i webshoppen

Besøgsadresse

Lemvig Museum
Vestergade 44
7620 Lemvig.

Lemvig Museum