Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Registrering

Museets registrering

Alt hvad der samles ind på et museum skal registreres, så eftertiden kan finde frem til den historie, som knytter sig til hver enkelt genstand. Når genstanden kommer ind på museet bliver den beskrevet og fotograferet, og museumsinspektøren laver en faglig begrundelse for at denne genstand optages i museets samling.
Før i tiden blev museets samling registreret ved, at man i hånden skrev oplysningerne ind i store protokoller. I dag foregår registreringen på nettet i det landsdækkende system SARA. Her bliver museets genstande registreret med oplysninger om giver, brugssted mv. samt hvilken historie, de kan være med til at belyse. Der gemmes også et foto af genstanden. Andet materiale som fotos, kort, rapporter mv. kan også registreres i SARA. Lemvig Museum har fx en stor fotosamling, som er registreret i systemet.

Det er muligt for enhver med interesse at finde genstande og fotos fra museets samling på nettet. Du kan søge i Lemvig Museums samlinger her: www.kulturarv.dk/mussam Find Lemvig Museum i museumsoversigten. Herefter har du mulighed for at søge i museets genstande, fotos mm. Du kan også søge på Lemvig Museums og Jens Søndergaards Museums kunstværker i Kunstindeks Danmark: www.kulturarv.dk/kid