Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Redningsbåden går ud

Redningsvæsen

I 1840’erne begyndte en mand på Lemvig-egnen - strandingskommissionær C. B. Claudi - at arbejde på at få oprettet et organiseret redningsvæsen. Han tog til England for at studere dette lands redningsvæsen og hjembragte noget af det materiel, som man havde udviklet dér. I 1847 blev de to første redningsstationer på den jyske vestkyst taget i brug, Flyvholm på Harboøre og Tuskjær i Fjaltring. Det lykkedes Claudi at interessere den danske stat for arbejdet, og i 1852 blev Redningsvæsenet organiseret som en landsdækkende, statslig institution. Claudi blev den første bestyrer af Redningsvæsenet fra 1852 til 1869, efterfulgt af konsul A. Andersen fra 1869 til 1909; i deres tid lå Redningsvæsenets hovedkontor i Lemvig. Med P. K. Nielsen flyttede kontoret til Skagen og siden til Købehavn, hvor det i dag er en del af Farvandsvæsenet.

I museets udstilling er der billeder og genstande, der belyser redningsvæsenets historie og organisation. Her er raketapparat med linekasse og redningsstol, som blev brugt, når skibe forliste tæt ved land. Og her er en model af den første redningsbåd ved Flyvholm Redningsstation; den hed “Carl til Løven” efter en Frimurerloge, der havde skænket den til den nyoprettede station i 1847.