Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Dykker

Læsestof om kystkultur.

Damgaard, Ellen, ”Et pionerfiskeri fra Lemvig”, i ”Her er det vi bor”, Lemvig 1974.
Damgaard, Ellen og Moustgaard, Poul H., ”Thyborøn mellem hav og politik”. Thyborøn Havns Fiskeriforening 1979.
Damgaard, Ellen, "Den russiske orlogsfregat Alexander Nevskij - et møde mellem verdener", 2006. Trykt i FRAM 2006 samt som selvstændigt hefte, udgivet af Lemvig Museum.
Mortensen, Lars Froberg, ”Anny af Terneuzen – en lykkelig strandingshistorie”. FRAM 2003.