Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Thøger Larsen

Læsestof om kunstnerliv

Andersen, Mette Lund et. al.: "Vestjyske Billeder - kunst, nartur og tro. Niels Bjerre (1864-1943)", Lemvig Museum & Museet for Religiøs Kunst 2009
Damgaard, Ellen, ”En digters værksted – Thøger Larsens arbejdsværelse på Lemvig Museum”. FRAM 1993.
Madsen, Knud, ”Thøger Larsen – en bibliografi 1891-1988”, Del I-II, Statsbiblioteket, Aarhus 1997.
Sørensen, Knud, "Digterne omkring Limfjorden - en rundtur til stederne". Gyldendal 2002.
Thyrring Andersen, Lotte, ”Registrant Thøger Larsen-samlingen Lemvig Museum”. Statsbiblioteket, Aarhus, 1996.