Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Husmand Peder Lykke

Læsestof om egnens historie.

Andersen, Mette Lund og Sylov Pedersen, Mine, ”Staten i Ferring. Embedsmænd i et vestjysk sogn”. FRAM 2001.
Damgaard, Ellen, ”Peder Lykke – en husmand på heden”. Kbh. 1983.
Damgaard, Ellen, ”Fra de helliges samfund på Harboøre – en indre missionsk gravskik”. FRAM 1983.
Damgaard, Ellen, ”Lykkelige bønder – hvis de kender deres fordele”. FRAM 1987.
Damgaard, Ellen, ”Lemvig – Langt væk? Fra hvad?”, Lemvig 1991.
Damgaard, Ellen, ”I al Christelig og redelig Hensigt – om et 1700-tals gravkapel ved Nørre Lem Kirke”. Hardsyssels Årbog 1991.
Damgaard, Ellen, ”Søren Bødkers skab på Lemvig Museum. En bondehåndværker og hans arbejde”. FRAM 1991.
Damgaard, Ellen, ”Cattle trade in the 18th and 19th century: A question of Peasant Economy and World Orientation”, i ”Facing the North Sea”, Fiskeri- og Søfartsmuseets studieserie, nr. 2, 1993.
Damgaard, Ellen, ”Sølvbægeret, kisten og kreatursaksen”. FRAM 1995.
Damgaard, Ellen, En kvæggård ved drivvejen – Sdr. Byskov i Hygum 1794 og 2005”. FRAM 2005.
Damgaard, Ellen og Graugaard, Esben, ”Vestjyde og verdensmand”. Holstebro 1994.
Graugaard, Esben, ”Niels i England – om kreaturkommissionær Niels Bjerre i Newcastle”. FRAM 1993.
Moustgaard, Poul H., ”Fra studedriver til dieseltrækker. Vestjyske vognmænd i traditionens spor”. FRAM 2000.