Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Museets planlægning

Lemvig Museum arbejder med planlægning og evaluering for sin virksomhed ligesom alle andre offentlige institutioner. Den øverste myndighed for denne del af museernes arbejde er Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Her udarbejder man retningslinjer for museernes planlægning, og hertil indsender alle museer i landet sine regnskaber og budgetter.
Lemvig Kommune er hovedtilskudsyder for Lemvig Museum og museet er i løbende dialog med kommunens politikere og ansatte om museets virksomhed. Lemvig Museums arbejde skal indpasses i den kommunale målsætning for kulturområdet, og kommunen får tilsendt museets regnskab, budgetforslag, arbejdsplan og årsberetning.

Lemvig Museums Vedtægter
Lemvig Museum Årsberetning 2020
Lemvig Museums Årsregnskab 2020