Om museets arbejde

Lemvig Museum arbejder med emner, som tager udgangspunkt i det liv, som folk på Lemvigegnen har levet gennem mange hundrede år – men vi interesserer os lige så meget for nutiden som for fortiden. Vi arbejder bredt med Lemvigegnens kulturhistorie med særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen. Målet er, at museets forskning skal belyse væsentlige træk af den lokale udvikling fra de ældste tider til i dag. Vi har valgt tre hovedtemaer, der tager udgangspunkt i de specifikke livsvilkår for befolkningen på Lemvigegnen, og som har betydning for den lokale selvforståelse.

Menneske, landskab og klima. Landskabet i Lemvig Kommune er hav og fjord, by og land. I museets fortællinger belyses naturen som betingelse og baggrund for menneskers liv med eksempler fra erhvervsliv, infrastruktur, fritidsliv mv. Et fokuspunkt er menneskenes indvirkning på naturen og klimaet og vice versa.

Vestjyden og verden. Vestjylland er kontrasternes rige. Men er det centrum eller periferi, udkant eller verdens navle? Det afhænger af, hvorfra verden ses, og på Lemvig Museum ligger udgangspunktet i historier om vestjydernes forbindelser med verden fjernt og nært.

Vestjysk særpræg. Historier om menneskene i de korte sætningers land. Er de tavse, langsomme, lidt træge – eller handelslystne, arbejdsomme, snakkende og elsker fest og farver? Museet udfolder og udfordrer myterne om det særligt vestjyske.

Museets indsamling

Lemvig Museum har nogle retningslinjer, som vi følger, når vi skal vurdere, om en ting skal på museum eller ej. Tingene skal være fra Lemvigegnen. De skal være lavet her på egnen eller være brugt her, sådan at de er blevet en del af den lokale historie. Samtidig skal tingene skal være væsentlige for forståelsen af den lokale historie og det lokale særpræg. Det er også vigtigt, at tingene indgår i en større sammenhæng, som fremkommer gennem de undersøgelser museet laver.