Om Lemvig Museum

Lemvig Museum er stiftet 1931 som en selvejende institution med egen bestyrelse. Bag museet står Museumsforeningen for Lemvig og Omegn, som enhver er velkommen til at melde sig ind i. Museets virkeområde er Lemvig kommune og drives med tilskud fra Lemvig kommune og Kulturministeriet.

Lemvig Museum er et statsanerkendt museum. Det betyder, at museet ifølge museumsloven er forpligtet til at forske, indsamle og bevare, registrere og formidle. Alle fem områder er lige vigtige, og arbejdstiden skal helst over en årrække fordeles, så vi når alle ”fem søjler”.

Lemvig Museums værdigrundlag er baseret på ønsket om at sætte det enkelte menneskes liv ind i et perspektiv, at skabe forståelse for, at man i nuet er en del af et større kredsløb, ét slægtled i en uendelig lang række af mennesker, der har levet før én selv, og som skal leve efter. Som et valgsprog for museets virksomhed har vi valgt digteren Thøger Larsens ord: “At søge vort livs perspektiv i fortid og fremtid, at give nuet dybde og dimension”.