Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

samarbejde nationalt

Museets nationale samarbejde


I Danmark fik man i løbet af 1900-tallet et meget decentralt museumsvæsen. Det betød, at hver by eller egn fik sit eget museum. Allerede i 1929 samledes de kulturhistoriske museer i en forening, Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. Den er siden blevet lagt sammen med Foreningen af danske Kunstmuseer og Naturhistorisk Museumsforening til én samlet forening, Organistationen Danske Museer (ODM). Her er 98% af alle landets statsanerkendte museer med samt en række andre ikke-statsanerkendte. Gennem foreningen kan museerne deltage i faglige netværk, og der afholdes store årlige møder med foredrag og diskussioner. Foreningen driver også kursusvirksomhed - museumsledelse, registrering, bevaring og en række andre museumsrelevante fag. Den har kontor, mødelokaler og bibliotek på Vartov i København - og det er et godt mødested for museumsfolk fra hele landet.

Museerne i Danmark har således et godt netværk, museumsfolkene kender hinanden i hele landet, og man kan hurtigt henvise til hinanden, søge råd eller få inspiration og samarbejdspartnere. Lemvig Museum er en del af dette netværk og har i en periode lagt arbejdskraft i bestyrelsesarbejdet, ligesom museets personale deltager i møder og kurser.

En anden samarbejdspartner er Dansk Folkemindesamling, der har til huse på Det Kongelige Bibliotek i København. Her er der tale om et fagligt netværk omkring en landsdækkende undersøgelse af regional identitet. Netværket tæller museer og arkiver i hele landet. Dansk Folkemindesamling er tovholder i projektet. Mette Lund Andersen fra Lemvig Museum er desuden medlem af bestyrelsen for Foreningen Danmarks Folkeminder.