Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Musik fra havstokken

Musik og sang i Vestjylland

I 2000-2003 lavede Lemvig Museum en række undersøgelser af det lokale musikliv under overskriften "Vestjysk særpræg og vestjyske værdier". Undersøgelsen omfattede både det "daglige" sangliv i forsamlingshuse, missionshuse, til møder og ved sammenkomster og egnens to store festivaler, Haze over Haarum og Vestjysk Gospelfestival. Der blev indsamlet indspilninger med lokale sangere og musikgrupper som Johnny Madsen, Tørfisk og West for Wrist.

En kortfattet oversigt findes i artiklen "I kuling fra Hals og til Harboøre", i Fortid og Nutid 4/2002.

I 2006 skrev Mette Lund Andersen en artikel i Folk og Kultur, "Rockmusik og lovsang". Den handler om Haze over Haarum og Vestjysk Gospelfestival.