Museumsforeningen for Lemvig og Omegn

Museumsforeningen samler de mennesker, der interesserer sig for Lemvigegnens kultur og historie. Foreningens formål er at styrke museets placering i lokalsamfundet samt at støtte museets arbejde. Foreningen vælger museets bestyrelse på den årlige generalforsamling.

 

Medlemskab?

Hvis du har lyst til at blive medlem, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til info@lemvigmuseum.dk. Oplys navn, adresse, email og om du ønsker enkelt eller husstandsmedlemskab.

 

Medlemsfordele:

  • Gratis adgang til Jens Søndergaards Museum og Lemvig Museum
  • Gratis adgang til udvalgte arrangementer, foredrag m.m.
  • Deltagelse i foreningens generalforsamling inkl. spisning
  • Årlig julegave fra museet
  • Indflydelse på museets udvikling

 

Pris for medlemskab:

Enkeltperson: 200 kr. om året
Husstand: 300 kr. om året

Erhvervsmedlemsskab

Lemvig Museum vil gerne styrke kontakten mellem museet og det lokale erhvervsliv. En stærk opbakning fra virksomheder i lokalområdet er af stor betydning for os. Samtidig har museet en række tilbud, som lokale virksomheder kan have glæde af.

 

Medlemsfordele:

  • Særlige arrangementer for virksomhedens kunder og medarbejdere, f.eks. omvisning på et af museerne, byvandringer, guidede ture i området mv. (Dog max 1 gratis arrangement pr. år)
  • 2-4 eksemplarer af museets årlige julegave med mulighed for at købe flere med rabat – f.eks. til at uddele til personalet som julegave el. lign.

 

Pris for erhvervsmedlemmer:

500 kr. årligt for virksomheder med op til 10 ansatte
1000 kr. årligt for virksomheder med over 10 ansatte
Tilmelding på info@lemvigmuseum.dk eller tlf.: 97 82 00 25

Lemvig Museums bestyrelse

Bestyrelsen for Lemvig Museum og Museumsforeningen for Lemvig og Omegn består af 7 medlemmer. De 6 vælges på Museumsforeningens årlige generalforsamling, mens 1 udpeges af kommunalbestyrelsen for Lemvig Kommune. De valgte medlemmer sidder to år ad gangen, men kan genvælges. Det udpegede medlem sidder fire år ad gangen i valgperioden.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Jens Pedersen (tlf.: 40138040, jens@pedersen.dk)
Næstformand: Jens Kaasgaard (jens.kaasgaard@gmail.com)
Udpeget af Lemvig Kommune:
Christina Serup Hove
Øvrige medlemmer: Margrethe Bohnsen, Jeanette Rokkjær, Poul Ravnsbæk, Alex Würtz.