MMU – Midtjyske Museers Udviklingsråd

Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU) er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i Region Midtjylland. Rådets formål er at varetage interesserne for de statsanerkendte museer i Region Midtjylland i forhold til regionen og regionens kommuner. MMUs bestyrelse består af 9 personer, som vælges for 4 år ad gangen. Bestyrelsen følger med i museums- og kulturpolitiske dagsordener ift. regionen og kan igangsætte udviklingsprojekter og tage initiativer til samarbejder på tværs af medlemsmuseerne og i samarbejde med andre aktører i Region Midtjylland.

MMUs bestyrelse 2022-25:

Brian Wiborg, Viborg Museum, formand
Anders Gaardboe Jensen, Holstebro Kunstmuseum, næstformand
Mette Lund Andersen, Lemvig Museum, kasserer
Mia Leisted Bonde, Museum Ovartaci
Kristine Holm-Jensen, Museum Midtjylland
Per Lunde Lauridsen, Museum Salling
Lene Høst Madsen, Museum Skanderborg
Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum
Kasper Steenfeldt Tipsmark, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.
Bettina Kiilsgaard Henrichsen, Region Midtjylland

Suppleanter:
Jesper Bækgaard, Museum Østjylland
Kristoffer Jensen, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Medlemmer af Midtjyske Museers Udviklingsråd:

Antikmuseet
Aros, Århus Kunstmuseum
Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum
Danmarks Industrimuseum
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
Det grønne Museum
Energimuseet
Fregatten Jylland
Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum
Glasmuseet Ebeltoft
Glud Museum
HEART, Herning Kunstmuseum
Holstebro Kunstmuseum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Horsens Kunstmuseum
Horsens Museum
KØN
Lemvig Museum
Moesgaard Museum
Museet for Religiøs Kunst
Museum Jorn
Museum Midtjylland
Museum Ovartaci
Museum Salling
Museum Silkeborg
Museum Skanderborg
Museum Østjylland
Naturhistorisk Museum
Randers Kunstmuseum
Ringkøbing Fjord Museer
Science Museerne, Aarhus Universitet
Skovgaard Museet
Struer Museum
Viborg Museum