MMU – Midtjyske Museers Udviklingsråd

Midtjyske Museers Udviklingsråd (MMU) er en sammenslutning af de statsanerkendte museer i Region Midtjylland. Rådets formål er at varetage interesserne for de statsanerkendte museer i Region Midtjylland i forhold til regionen og regionens kommuner. MMUs bestyrelse består af 9 personer, som vælges for 4 år ad gangen. Bestyrelsen følger med i museums- og kulturpolitiske dagsordener ift. regionen og kan igangsætte udviklingsprojekter og tage initiativer til samarbejder på tværs af medlemsmuseerne og i samarbejde med andre aktører i Region Midtjylland.

MMU og Region Midtjylland

Siden stiftelsen i 2006 har MMU arbejdet for at binde museerne i Region Midtjylland tættere sammen og igangsætte initiativer, som kan styrke museerne og samtidig understøtte den regionale udvikling. MMU har gennem årene arbejdet med projekter indenfor kulturturisme, lederuddannelse, transportordning for skoler, regionalt museumskort, digitale museumsoplevelser mv.

Gennem MMUs arbejde er det lykkedes at placere museerne som seriøse samarbejdspartnere for Region Midtjylland og det regionale museumssamarbejde som en rollemodel for regionalt samarbejde på andre kulturområder.

Region Midtjylland spiller en betydelig rolle for MMUs arbejde. Regionen bakker aktivt op om rådet og stiller blandt andet en medarbejder til rådighed som regionens repræsentant i bestyrelsen. Herigennem sikres løbende dialog og koordinering mellem region og museer, som bidrager til at understøtte både museernes arbejde og kultur- og turismeudviklingen i Region Midtjylland.

MMU-kort

 

Et MMU-kort er et lille plastic-kort, som ved fremvisning giver gratis adgang til kortets ejer på alle 34 museer, der er medlem af MMU. Det gives af de enkelte museer til alle medarbejdere. Det gives også til alle aktive frivillige på museerne som en påskønnelse af det store arbejde, de bidrager med.

 

Det er hver enkelt medlemsmuseums opgave at bestille det korrekte antal kort, der skal uddeles til medarbejdere og aktive frivillige. Det skal gøres til Region Midtjylland, som administrerer kortet, på britta.madsen@ru.rm.dk hvert år inden den 1. december.

MMUs bestyrelse 2022-25:

Brian Wiborg, Viborg Museum, formand
Anders Gaardboe Jensen, Holstebro Kunstmuseum, næstformand
Mette Lund Andersen, Lemvig Museum, kasserer
Mia Leisted Bonde, Museum Ovartaci
Kristine Holm-Jensen, Museum Midtjylland
Per Lunde Lauridsen, Museum Salling
Lene Høst Madsen, Museum Skanderborg
Bo Skaarup, Naturhistorisk Museum
Kasper Steenfeldt Tipsmark, Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.
Bettina Kiilsgaard Henrichsen, Region Midtjylland

Suppleant:
Jesper Bækgaard, Museum Østjylland

 

Medlemmer af Midtjyske Museers Udviklingsråd:

Antikmuseet
Aros, Århus Kunstmuseum
Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum
Danmarks Industrimuseum
Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum
Det grønne Museum
Energimuseet
Fregatten Jylland
Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum
Glasmuseet Ebeltoft
Glud Museum
HEART, Herning Kunstmuseum
Holstebro Kunstmuseum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Horsens Kunstmuseum
Horsens Museum
KØN
Lemvig Museum
Moesgaard Museum
Museet for Religiøs Kunst
Museum Jorn
Museum Midtjylland
Museum Ovartaci
Museum Salling
Museum Silkeborg
Museum Skanderborg
Museum Østjylland
Naturhistorisk Museum
Randers Kunstmuseum
Ringkøbing Fjord Museer
Science Museerne, Aarhus Universitet
Skovgaard Museet
Struer Museum
Viborg Museum