Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Lokalt samarbejde - Lemvig Kommune

Museets nærmeste samarbejdspartner gennem årene har altid været Lemvig Kommune. Museet og kommunen har samarbejdet om anlægget af Planetstien og Skulpturstien og om Kommuneatlas, og vi samarbejder løbende om bygningsbevaring, kulturpolitik, landdistriktspolitik, tiltrækning og fastholdelse af tilflyttere samt egnsudvikling. Vi har kunnet drøfte økonomiske problemer og udviklingsønsker i en åben og direkte dialog med forvaltninger og politikere. Og mange opgaver er blevet løst i et ubureaukratisk fællesskab.

Lokalt samarbejde - andre partnere

Museet har et godt samarbejde med Museet for Religiøs Kunst. De to museer ligger i gåafstand fra hinanden og arbejder begge med kunst – på hver sin måde. I 2009 resulterede dette samarbejde i den fælles udstilling Vestjyske billeder – kunst, natur og tro, om kunstneren Niels Bjerre, der havde en tæt tilknytning til Lemvigegnen. Udstillingen var fordelt på de to museer, så man som gæst skulle bevæge sig fra det ene museum til det andet for at se hele udstillingen. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et fælles katalog og en fælles guide til området.
I 2005-2006 indledte Lemvig Museum et nyt samarbejde med Kystcentret i Thyborøn. Det drejer sig om en permanent udstilling om den russiske fregat Alexander Nevskij, der forliste i 1868 ikke langt fra det sted, hvor Kystcentret ligger. Tanken bag samarbejdet var, at man ved fælles hjælp kunne skabe en helt ny seværdighed, til glæde både for den lokale befolkning og for egnens gæster. Lemvig Museum havde en flot samling og en masse viden, Kystcentret havde god plads og en fantastisk placering med udsigt over haver. Det er planen, at samarbejdet løbende skal udvikle sig - en supplerende udstilling med alle de helt lokale vinkler på historien, foredrag, måske et filmprojekt?
I 2006 indgik museet i et nært samarbejde med kulturprojektet Bovbjerg Fyr, idet museets leder Ellen Damgaard blev medlem af fondsbestyrelsen for projektet. Det er planen at udvikle stedet til et forum for tværgående initiativer indenfor kultur og natur, viden og erhverv, noget der passer rigtigt godt med museets tradition for tværgående samarbejder.
Gennem en årrække har Lemvig Museum haft et idérigt samarbejde omkring astronomi med Lemvig Gymnasium - med udgangspunkt i digteren Thøger Larsens interesse for astronomi, noget der inspirerede ham både til videnskabelige studier og til en lyrisk produktion, der tager udgangspunkt i de store kredsløb, menneskets liv, klodens og planeternes kredsen om solen, tidernes gang. Her har også Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle været en god samarbejdspartner.
Sammen med Nordvestjysk Folkeuniversitet har museet gennemført utallige vellykkede foredragsarrangementet, ofte bygget op i serier omkring temaer spændende fra den lokale historie over egnsudvikling til astronomi. Samarbejdet har givet mulighed for at skaffe landets mest kyndige fagfolk til Vestjylland, hvor de altid har mødt et særdeles lydhørt og engageret publikum.
Museet har også gennem årene haft et godt samarbejde med Lemvig Turistkontor, senest omkring udvikling af Lidenlunddagene.