Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

KrBjerre på Lemvig museum

Kr. Bjerre

Maleren Kristen Bjerre levede fra 1869 til 1943. Han var født på Kviesgård i Fabjerg og næsten jævnaldrende med sin fætter, maleren Niels Bjerre. Han gik på Kunstakademiet i København 1887-1889 og siden på Krøyers Skole. I 1891 giftede han sig med Petrine, datter af smeden i Vandborg, og for at skaffe sig et udkomme, købte han samme år gården Vester Ferring i Ferring By, hvor der var strandfogedgård og gæstgiveri. Nu skulle han altså være kromand. Petrines mor var bekymret for sin datters fremtid. Det gik imidlertid tid godt, og i 1901 byggede han Bovbjerg Badehotel, som han selv tegnede.
Kr. Bjerre var en dygtig portrætmaler og gennem årene malede han en lang række portrætter af folk, som gæstede badehotellet, og som kom til at pryde hotellets vægge lige ind til lukningen. I museets udstilling hænger et væsentligt arbejde af Kristen Bjerre, nemlig et maleri fra 1918 med titlen “Den jyske Bevægelse”. Det viser Kristen Bjerre selv som kusk, mens Jeppe Aakjær stiger op på vognen til Thøger Larsen, Niels Bjerre og Johan Skjoldborg. I baggrunden aner man Bovbjerg Badehotel og Ferring Kirke.

Viden om Kr. Bjerre