Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Skulpturstien

Gravminder

Både på Lemvig Kirkegård og ved landsbykirkerne kan man finde en række gravsten, som er udført på Torvald Westergaards værksted, af ham selv og af sønnerne Ejgil og Arne. Stenene har ofte en markant kunstnerisk udsmykning, og skriften er enkel og altid meget smukt og personligt udført. Når man har trænet sit øje, kan man genkende Westergaards sten bare på skriften, også selv om der ikke er nogen egentlig udsmykning.

Flere af "Westergaard-stenene" har motiver, der knytter sig til den afdødes profession. Malermester O.V. Høft har pensler og palet og fagforeningsmærke - og indskriften er hugget som hans egen signatur, som den han satte på eksamensopgaverve på Teknisk Skole. Orkesterlederen har en sten med noder til en march, som han selv komponerede, musikeren har en violin, kaptajnen en tremastet skonnert, bogbinderen naturligvis en opslået bog. Som ung huggede Ejgil Westergaard én af de mærkelige sten på Lemvig Kirkegård - stenen over Julius, en lille særling, som drev en "cykelstald" i Lemvig, hvor man kunne sætte sin cykel ind, når man var til torvedag. På stenen ser man Julius stå med et par cykler - det er nok den eneste gravsten i Danmark med cykler på!

Det største antal sten finder man på Lemvig Kirkegård og på kirkegården ved Bøvling Valgmenighedskirke inde midt i Bøvlingbjerg. Begge steder er værd at besøge. Men der gemmer sig sten fra værkstedet på hver eneste kirkegård i en meget lang afstand.

Torvald Westergaard havde sine egne markante meninger om betydningen af, at gravminder blev udført med både kunstnerisk ånd og godt håndværk. Omkring 1930 udgav han "En lille Bog om folkelige Gravminder". Her kan man se, at han allerede meget tidligt i sin stenhuggerkarriere havde høje kunstneriske mål med sin virksomhed.