Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

museumsforening

Erhvervsmedlemsskab

Lemvig Museum vil gerne styrke kontakten mellem museet og det lokale erhvervsliv. En stærk opbakning fra virksomheder i lokalområdet er af uvurderlig betydning for museet, og samtidig har museet en række tilbud, som lokale virksomheder kan have glæde af. Museet har derfor oprettet et særligt erhvervs-medlemskab, som giver tilmeldte virksomheder en række fordele:

● Firmamedlemskort som giver gratis entre til Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum for 2 personer.
● Særlige arrangementer for virksomhedens kunder og medarbejdere, f.eks. omvisning på et af museerne, byvandringer, guidede ture i området mv. (Dog max. 1 gratis arrangement pr. år)
● 2-4 eksemplarer af museets årlige boggave - med mulighed for at købe flere med rabat – f.eks. til at uddele til personalet som julegave el. lign.
● Virksomheden får sit navn på museets hjemmeside www.lemvigmuseum.dk

Kontingent for erhvervsmedlemmer:
500 kr. årligt for virksomheder med op til 10 ansatte
1000 kr. årligt for virksomheder med over 10 ansatte

Tilmelding på lemvigmuseum@post.tele.dk eller tlf.: 97 82 00 25