Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Thøger Larsen digte

Thøger Larsens digte fra udstillingen

Danmark nu blunder

Danmark, nu blunder den lyse Nat
bagved din Seng, naar du sover.
Gøgen kukker i Skov og Krat,
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som Sang ved Vugger.

Danmark, du vaagner med Søer blaa,
mætte som Moderøjne.
Alt, hvad i dine Arme laa,
lader du Solen skinne paa,
ser, hvor det yppigt glider,
frem af forgangne Tider.

Lærker, som hopped’ af Æg i Vaar,
svinder i Himlens Straaler.
Tonerne ned med Lyset gaar,
samme Sang som i Tusind Aar.
Lykken fra glemte Gruber
klinger af unge Struber.

Hyldene dufter i Stuen ind
ude fra Danmarks Haver.
Kornet modnes i Sommervind.
Hanegal over lyse Sind
stiger bag Gavl og Grene,
hvæsset som Kniv mod Stene.

Køer og Heste og Faar paa Græs
henover brede Agre,
aabne Lader for fulde Læs,
Sejl, som stryger om Klint og Næs,
Byger, som gaar og kommer –
det er den danske Sommer.

Pigernes Latter og lyse Haar,
Leg, som faar aldrig Ende,
Øjnene blaa som Vand i Vaar –
mildt om et evigt Danmark spaar,
Sol over grønne Sletter,
Lykke og lyse Nætter.

(Den danske Sommer, fra Slægternes Træ, 1914)

Andre digte fra udstillingen

Digtene herunder er bragt i udsnit i udstillingen om Thøger Larsen. Læs dem i sin helhed:

Solsangen fra Jord, 1904 (pdf 15 kb)
Nabostjerner fra Dagene, 1905 (pdf 12 kb)
Stjernenatten fra Bakker og Bølger, 1912 (pdf 15 kb)
Jeg staar i Dag paa Stjernens Hvælv fra Bakker og Bølger, 1912 (pdf 14 kb)
Nornen Verdandes Vækstsang fra Slægternes Træ, 1914 (pdf 17 kb)
Nu kommer Maanen fra Limfjordsssange, 1925 (pdf 14 kb)

Andre udvalgte digte

Sommer, fra Jord 1904.
Augustnat, fra Jord 1904.
Pan, fra Jord 1904.
Vesterhavet, fra Dagene 1905.
Drift, fra Det fjerne 1907.
Sommeraften, fra Det fjerne 1907
Jorden, fra Det fjerne 1907.
Graavejr, fra Det fjerne 1907.
Stormfuld Vinternat, fra Det fjerne 1907.
Pigens Morgen, fra Det Fjerne 1907.
Tordenbygen, fra Bakker og Bølger 1912.
Efteraarsstorm, fra Slægternes Træ 1914.
Hemmeligheden, fra Kværner 1915.
Septembernat, fra Limfjordssange 1925.