Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Bovbjerg badehotel

Bovbjerg Badehotel

Ved Bovbjerg mødes det grønne bølgende landskab med havets vidtstrakte flade, adskilt af høje stejle, gule skrænter. Lyset, himlen og havet skifter farve og væsen fra øjeblik til øjeblik. Husene i Ferring By ligger som små byggeklodser mellem to karakterfulde bygninger, der strammer konturerne op - Ferring Kirke og Bovbjerg Fyr.
Her købte den unge kunstmaler Kristen Bjerre i 1891 den gamle strandfogedgård “Vester Ferring” for at ernære sig og sin kone Petrine som kromand. Da havet hvert år gnavede af skrænten, måtte han flytte sin virksomhed, og i 1901 byggede han Bovbjerg Badehotel. I 1905 blev det udvidet med et tårn og en sal. Kristen Bjerre drev hotellet indtil 1936, hvor hans søn overtog det. I 1983 blev hotellet revet ned, og dermed forsvandt et væsentligt minde om kunstnerlivet på Lemvigegnen.
På badehotellet kom det bedre borgerskab for at nyde den friske luft og havbadene, handelsrejsende overnattede på ture rundt i Vestjylland, og om vinteren kom der folk, der var engageret i ophugning og salg af strandede skibe. Men det vigtigste publikum for Kristen Bjerre var hans kolleger og venner fra kunstens verden. Her mødtes digtere som Thøger Larsen, Jeppe Aakjær, Johan Skjoldborg, Johs. Buchholtz, Viggo Stuckenberg, Valdemar Rørdam og Nis Petersen med malere som Niels Bjerre, Eigil Petersen, Jens Vige og Michael Sørensen. De digtede, tegnede og malede og gav sig tid til muntert samvær.
I 1928 tog Niels Bjerre en ung kunstnerkollega med til Bovbjerg; det var maleren Jens Søndergaard. Han blev straks så begejstret for landskabet, at han besluttede at blive. I somrene 1928 og 1929 lejede han “Sønder Kåsgård”, et lille hus midt i Ferring By, der tilhørte Kristen Bjerre. Og i 1930 købte han et sommerhus yderst på skrænten. Her indrettede han atelier og siden sit eget mindemuseum - det nuværende “Jens Søndergaards Museum” på Bovbjerg. Han blev en nær ven af den meget ældre Niels Bjerre og har malet flere portrætter af ham.