Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Bønder og husmænd

Bønder og husmænd

I Vestjylland kiggede man ud i verden – mod Amsterdam, mod marsken og Hamburg, mod Englands østkyst og mod det sydlige Norge. Man havde varer at sælge, først og fremmest animalske produkter som levende kvæg og smør, og man havde brug for produkter som tømmer, jern, kul og alle mulige fine ting som tobak, krydderier, isenkram og fajance.

På de gode jorder langs Limfjorden og havet var bønderne velstående. De havde specialiseret sig i opdræt af heste og stude, og på markerne dyrkede de byg og havre, som de brugte til foder. De drev handel, og mange af dem rejste selv til de store markeder i Husum og Itzehoe. De havde råd til at få lavet flotte møbler og til at købe fint tøj af silke og damask. Nogle af dem sendte deres sønner til Hamburg, så de kunne lære at tale tysk. Det var nyttigt, hvis man ville handle med kvæg.

På de magre jorder boede bønder, der først og fremmest dyrkede rug. De drev ikke handel, men brugte næsten alt, hvad de kunne producere på gården, til eget forbrug. På de allerdårligste jorder boede der husmænd, som kun havde foder nok til én ko og et par får, og som måtte fiske, eller lave daglejerarbejde, eller sidde hele vinteren og lave hornskeer, for at familien kunne få mad på bordet. Nogle drev slet ikke jordbrug, men blev håndværkere og kunne lave skabe og chatoller, eller prente smukke mindevers til folk. Ugifte kvinder kunne forsørge sig selv, hvis de var så heldige at have råd til en væv.