Hvis (atom-)krigen kommer

Tidspunkt
15.03.2023
19:30 - 21:00


Foredrag med Bodil Frandsen, Nordjyske Museer: REGAN Vest og planerne for Danmarks redning under den kolde krig.

I 1962 blev  pjecen “Hvis krigen kommer” husstandsomdelt. Den rummede information til borgerne om, hvordan de skulle forholde sig i tilfælde af en (atom-)krig. Pjecen kom ud på et tidspunkt, hvor den kolde krig var på sit højeste.
Aftenens foredrag sætter fokus på den omfattende planlægning, man fra det civile Danmarks side iværksatte for at redde befolkningen og det danske demokratiske samfund igennem en mulig atomkrig. I de skjulte havde myndighederne nemlig planlagt et forbløffende detaljeret “Nøddanmark”, der med kort varsel kunne sættes i værk, og hvis tiltag ville have berørt alle fra minister og til menigmand. De mange planer skulle iværksættes fra den 5.500 m2 store og tidligere tophemmelige regeringsbunker REGAN Vest i Rold skov. Med udgangspunkt i det helt unikke bunkeranlæg fortælles der om, hvilke trusselsscenarier man forberedte sig på, og hvordan regeringen forestillede sig landet ledet igennem den ultimative trussel – atomkrigent.

Aftenens foredragsholder, Bodil Frandsen, er museumsinspektør ved Nordjyske Museer og har gennem de sidste 8 år været knyttet til arbejdet med at åbne REGAN Vest som museum for offentligheden. Som led i arbejdet har hun bl.a. skrevet en ph.d.-afhandling, der netop omhandler den omfattende civile beredskabsplanlægning og REGAN Vest.

Foredrag arrangeres i samarbejde med Lemvig Folkeuniversitet

Hvor:
Lemvig Museum
Vestergade 44
7620 Lemvig

Pris: 75 kr. inkl. en øl eller vand