Fra Verdensmålene til Vandkanten

Tidspunkt
20.04.2022
19:30 - 21:00


— Et foredrag om klimakrise og demokratisk lederskab anno 2022

Verden kan måske lære noget ved at kigge mod et sted som Lemvig. Det er en af foredragsholder Mads Ejsings gennemgående teser.
Han har netop forsvaret sin PhD-afhandling, der i foråret 2020 bragte ham seks måneder til Lemvig for at undersøge, hvordan klimapolitikken udspiller sig her, og hvordan den adskiller sig fra den klimakamp, der foregår i og omkring København.

Foredraget ‘Fra Verdensmålene til Vandkanten’ giver en introduktion til FN’s 17 verdensmål, der blev indgået i 2015 og forpligter FN’s 193 medlemslande på at skabe en mere lige og bæredygtig verden inden udgangen af 2030. Hvad var baggrunden for indgåelsen af verdensmålene, og hvor står verden dag? Hvad er forholdet mellem de abstrakte globale mål og den klimapolitiske virkelighed, der eksisterer på den jyske vestkyst?

Foredraget tager afsæt i oplægsholderens bidrag til bogen “Globale Mål: Visionen om bæredygtig udvikling”, der udkom i 2020. Her sættes særligt fokus på den rolle verdensmålene spiller som styringsredskab i kampen mod globale klimaforandringer. Der er imidlertid ofte meget langt fra de målsætninger, der fastlægges på politiske topmøder, til den virkelighed, der findes rundt omkring i lokalsamfundende. Foredragets gennemgående tese — og oplæg til efterfølgende debat — er, at hvis det skal lykkes at nå de fastsatte klimamål, så er der er behov for at udvikle et langt mere demokratisk og lokalt forankret lederskab. Og her kan vi måske lære noget af at kigge mod et sted som Lemvig.

Mads Ejsing er Postdoc ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, hvor han forsker i samspillet mellem demokratiske processer og klimaforandringer.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Lemvig Folkeuniversitet

Hvor:
Lemvig Museum
Vestergade 44
7620 Lemvig

Tilmeld dig her

Tilmeldinger er lukket for dette arrangement.