Bedehuset

Besøg Bedehuset på Normarkvej, Harboøre. Huset står tæt på vejen, vest for Noret. Herfra kan man se ud over det vandfyldte landskab og op mod bakkelandet med Engbjerg Kirke.

Bedehuset blev i 2022 flyttet ca. 300 meter fra sin oprindelige placering i haven ved gården Normark. Her blev det opført i 1912 af gårdens ejer Christian Houe Mærsk. Han var en meget troende mand, og bedehuset blev efter sigende opført, for at han kunne gå derind og bede til Gud. Måske har huset også været brugt, når engene omkring gården var så oversvømmede, så han ikke kunne komme til kirke.
Christian Houe Mærsk lavede selv huset, som er støbt i cement. Hele vejen rundt på taget blev sat cementstjerner. Og på væggene blev indridset gudelige og opbyggelige sætninger.

“Den som forlader sig paa Herren skal ikke beskæmmes.”

Udvalgte tekster fra Bedehuset:
• Den som begaar synd er synds træl
• Vær ikke haard med din tunge
• Med hvad maal du maaler faar du igen
• Pleier ikke kødet til at vække begierlighed
• For Guds ord vær stille
• Bevar din sjæl frem for alt
• Jesus er vejen
• Ransag din bibel
• Vær tro indtil døden

I 2022 var bedehuset i meget dårlig stand, efter at have stået i haven i over 100 år. En arbejdsgruppe bestående af Harboøre-Thyborøn Lokalarkiv, Harboøre Kirke og Lemvig Museum satte sig for at redde huset. Det lykkedes med generøs økonomisk bistand fra RealDania og andre fonde at få huset sat i stand og flyttet til den nuværende placering, hvor det er offentligt tilgængeligt. Huset tilhører nu Lemvig Museum og er et fint lille kulturmiljø, som fortæller om de stærke religiøse vækkelser på Harboøre i starten af 1900-tallet. Der er mulighed for at spise medbragt mad – men husk at rydde op efter jer!

Bedehusets Venner er en gruppe af frivillige, som holder opsyn med huset og sørger for at fjerne ukrudt osv., så huset er indbydende for gæster.

Rutevejledning

Følg grusvejen Normarkvej cirka 1,5 kilometer fra Skalvej mod sydvest.
Mulighed for parkering ved pumpehuset.

Bedehuset