Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

virksomhedsundersøgelse

Museets forskning

Ifølge Museumsloven skal et statsanerkendt museum bedrive forskning, det vil sige indsamle og analysere ny viden ud fra et fagligt perspektiv og sætte den ind i en større sammenhæng i tid, rum eller socialt lag. Det er ikke nok bare at indsamle en række spredte brikker om, hvordan folk levede i gamle dage. Der skal være en overordnet idé, en faglig synsvinkel som gør at man for eksempel kan påvise nye sammenhænge og komme med nye forklaringer.
Forskning kræver fagfolk. På Lemvig Museum har der siden 1972 været ansat museumsinspektører med uddannelse i etnologi og historie. Vi arbejder bredt med Lemvig-egnens kulturhistorie men har gennem tiden lagt særlig vægt på at udforske og formidle Vestjyllands kulturhistoriske placering i forhold til omverdenen, herunder Lemvig-egnens rolle i Limfjords- og Nordsøregionen. Målet er at museets forskning skal belyse væsentlige træk af den lokale udvikling fra de ældste tider til i dag, men med særligt fokus på ”nyere tid”, dvs. fra 1700tallet og frem til nutiden.
På Lemvig Museum er vi således ikke kun interesseret i fortiden, men laver lige så gerne undersøgelser i nutiden. Det kan tit undre, at museet arbejder aktivt med at udforske nutidige fænomener. Men det gør vi helt bevidst, fordi vi mener, det er vigtigt at få beskrevet tingene, mens de sker – for eksempel at få undersøgt en forretning eller en virksomhed eller en lokal begivenhed, mens den er i fuld sving, og ikke når den er lukningstruet eller væk.

Lemvig Museum har udpeget fire overordnede emner for sin forsknings- og undersøgelsesvirksomhed:

De fleste af dem har vi arbejdet med igennem mange år og har dermed efterhånden oparbejdet en stor viden om. Som eksempler kan nævnes: Forholdet mellem by og opland, egn og omverden, vestjysk særpræg og vestjyske værdier og menneskets forhold til naturen i Vestjylland. I de seneste år har vi samarbejdet med museerne i Limfjordsmuseernes Samvirke om en række forskningsprojekter med Limfjordsegnen i centrum. Tilsammen har disse undersøgelser bidraget til at kaste lys over det forhold, at Vestjylland på en række områder har haft og stadig har en markant anderledes profil end egne i Østdanmark, og bidraget til en forklaring af hvorfor.