Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

indsamling af genstande

Museets indsamling


Lemvig Museum samler på mange forskellige ting fra Lemvigegnen. For en udenforstående kan det være svært at vide, hvad museet er interesseret i.
Men vi har nogle retningslinjer som vi følger, når vi skal vurdere om en ting skal på museum eller ej.

Hvor gammel?
En ting behøver ikke at være gammel. Faktisk er vi meget mere interesserede i nyere ting fra 1900-tallet eller fra vores egen nutid.
Hvorfra?
Tingene skal være fra Lemvigegnen, d.v.s. hele den ny Lemvig Kommune. De skal være lavet her på egnen eller være brugt her, sådan at de er blevet en del af den lokale historie.
Hvorfor?
Tingene skal være væsentlige for forståelsen af den lokale historie og det lokale særpræg. Her trækker museumsfolkene på deres viden om lige netop denne egns historie og deres kendskab til andre museers arbejdsområder og samlinger.
Det er også vigtigt, at tingene indgår i en større sammenhæng, som fremkommer gennem de undersøgelser museet laver. Det er ikke nok med en enkelt brik; museet vil have mange forskellige brikker, så man kan lægge puslespillet sammen til et billede – af en vestjysk virksomhed, af en begivenhed, af et menneskes liv.

NB! Når en ting kommer på museum, bliver den til en ”genstand”. Det er lidt symbolsk – den kan gøres til genstand for fortolkning, for formidling etc.