Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Museets formidling

Ifølge Museumsloven skal et statsanerkendt museum formidle sin samling og den viden som opnås gennem forskning inden for museets område. Det overordnede formål med Lemvig Museums formidling er at give museets brugere en forståelse af sammenhænge i tid og rum. Lokalt ser museet det som en væsentlig opgave at give egnens befolkning et historisk perspektiv på livet i Vestjylland.

Formidling på Lemvig Museum er mange ting. Der er selvfølgelig museets udstillinger og særudstillinger. Det kan også dreje sig om udstillinger, som laves i samarbejde med andre og som vises uden for museet.  Men formidling er også omvisninger i udstillingerne, byvandringer, undervisning på og udenfor museet, foredrag, kreative værksteder og meget mere. Lemvig Museum anser den direkte og personlige kontakt med museets brugere og gæster som en vigtig del af arbejdet med formidling. Her er der ingen led mellem den person, der har forsket i et emne og museets gæster. Den mundlige form er velegnet til at skabe rum for dialog og aktiv deltagelse.
Lemvig Museum arbejder også med digital formidling f.eks. i form af apps, video- og audioformidling i udstillingerne, QR-koder og hjemmesider. Der opstår hele tiden nye digitale tiltag, og det er et felt der konstant udvikler sig, og hvor museet skal være med.
Museet skriver også rapporter og udgiver bøger og artikler. Det kan f.eks. være i samarbejde med Limfjordsmuseernes Samvirke.
Formidling er også at besvare henvendelser. Det kan være private, institutioner, virksomheder eller medier, der henvender sig til museet for at få noget at vide om Lemvigegnenen i fortid og nutid. På den måde fungerer museet også som et lokalt videnscenter.