Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

arbejdsplan

Arbejdsplan for Lemvig Museum

Alle de statsanerkendte museer i Danmark indsender hvert fjerde år arbejdsplaner til Kulturarvsstyrelsen. I arbejdsplanen informerer museerne dels om særlige indsatsområder i planperioden, for eksempel særudstillinger og de aktiviteter, der knytter sig hertil, dels om varetagelsen af de museumsfaglige forpligtigelser såsom registrering, bevaring og indsamling.

Se Lemvig Museums arbejdsplan for 2011-2014 (pdf)