Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Kræmers togter

Læsestof om Alexander Nevskij

Lemvig Museum har i 2013 publiceret en artikel om Alexander Nevskij samlingen og udstillingen i et russisk tidsskrift for maritim historie 'Stady on the maritime archaeologi', vol. 7, 2013. Se artiklen her.

Bernh. Estlander og Karl Ekmann, Från Hav och Hov, Admiral Oscar von Kræmers Levnadslopp, Stockholm 1931.

Ellen Damgaard, Den russiske fregat Alexander Nevskij - et møde mellem verdener. Lemvig Museum 2006.

Gert Normann, Skibsvrag ved Vestkysten, 1987.

J.Gr. Pinholt, Fra Alexander Newsky’s Forlis ved Harboøre, i Dansk Fiskeritidende 30. april 1943.

Karen Thuborg, Fra det gamle Harboøre, 1928.

C.P. Eisenreich, Konsul Anthon Andersen, i Hardsyssels Aarbog 1909.

Ch. -Ch., Den russiske Orlogsfregat Alexander Newsky’s Stranding, i Hardsyssels Aarbog 1921 [formentlig skrevet af C.P. Eisenreich, som var ansat ved Det nørrejydske Redningsvæsen].

Anders Bloksgaard, En genfunden kilde til redningsvæsenets historie – A. Andersens fremstilling, i Maritim Kontakt 26, 2004

Anders Vrist Langer, Bjærgelav på Harboøre, i Maritim Kontakt 9, 1985.

Erik Bertelsen, Dagen bryder frem, 1938 (roman).

Til sammenligning kan anbefales litteratur om fregatten Jylland:

Bernt Kure, Historien om fregatten Jylland, 1995
Bernt Kure, Livet om bord på Fregatten Jylland, 1996
Ole Lisbjerg Jensen, Dagligdag ombord i flådens store sejlskibe, i Festskrift til Anders Monrad Møller 2. maj 2002, Hilsen til søens folk (Maritim Kontakt XXIV)