Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Zephyrlilje

Viden om andre minder.

Ankeret på Thyborøn Havn
En dag i 1958 gjorde vragfisker Sigurd Damgaard en ordentlig fangst i vraget af Alexander Nevskij – det 5 tons tunge anker. Købmand Andreas Mollerup og bestyrer Olaf Jensen på Thyborøn Sømandshjem fik samlet penge ind, en ny egetræsstok blev sat på, og ankeret fik sin plads på byens og havnens mest centrale plads. Et vartegn var skabt.
I 2000 udskrev Thyborøn-Harboøre Kommune en konkurrence om et nyt logo for Thyborøn Havn. En lokal mand, Jens Rønde, vandt med et forslag, der brugte Alexander Nevskijs anker sammen med kommunens våben. Det sidder nu på de jakker, som havnens ansatte bruger, på Thyborøn Havns hjemmeside, på brevpapir m.v.

Gravstedet på Harboøre kirkegård
På Harboøre kirkegård findes til venstre for hovedindgangen et gravsted, omkranset af et sortmalet støbejernsgitter og med en gravsten med tre russiske navne. Her ligger kvartermester Odinzoff og matroserne Shiloff og Poliakoff. De druknede, da de sammen med to unge løjtnanter, Zarin og Yxkull, modigt forsøgte at nå land med en af Alexander Nevskijs egne både. Zarin blev først begravet i Harboøre, men blev efter kort tid sendt hjem til Rusland. Yxkulls lig drev senere på året i land på Thyholm og blev ligeledes sendt hjem. De andre lå tilbage på den forblæste kirkegård – i det yderste nordvestlige hjørne. Men de blev ikke glemt. I sommeren 2004 blev gravstedet med gitter og sten sat i stand på bekostning af den russiske stat, og gravstedet blev genindviet ved en lille ceremoni med deltagelse af den russiske ambassadør med følge.

På stenen står der:
Herunder hviler Støvet af Underofficeer Odinzoff og Matroserne Shiloff og Poliakoff som omkom ved den keiserlige Russiske fregat Alexander Newskys Stranding den 25. Septbr. 1868.
De vovede deres Liv for at frelse andre Medmenesker. Fred over Dem i vor Herres Navn.

Pastor Vaupels beretning, trykt i Lemvig Avis oktober 1868
Samme Dags Eftermiddag [søndag den 27. sept. 1868] modtog jeg Melding om, at tvende Lig, en Officer og en Matros, var fundne, og at disse vilde blive begravede paa Kirkegaarden næste Dag, altsaa Mandag Formiddag. Omtrent Kl. 12 Mandag Formiddag ankom Ligtoget, tvende Vogne med endeel Officerer og Popen, og to med Ligene. Paa Kisterne laae et stort blaat Flag med hvidt Kors fastsømmet til Kisten, og det fulgte med i Graven. Paa Officerens Kiste laae hans Hat og Kaarde. Paa Stranden var den egentlige Høitidelighed foregaaet; denne skal have været særdeles smuk, men jeg var desværre af Mangel paa Underretning forhindret fra at bivaane den. Da Ligene vare tagne af Vognene, blev de af Matroserne nedsatte i Gravene, Stedets Præst forrettede Jordspaakastelsen efter vor Kirkes Ritual og holdt en kort Tale. Derpaa traadte Popen frem, læste en kort Bøn og kastede en Skuffe Jord paa hver af Kisterne, saa kastede Officererne en Haandfuld Jord paa Kisterne og ligesaa Matroserne, hvorpaa disse tilkastede Graven. Officerens Navn var Alexander Zarin, 24 Aar gammel; Brylluppet ventede ham om en Maaned i Petersborg. Han skal paa Grund af sit Mod og sin elskværdige Karakter have været særdeles afholdt af Officerer og Mandskab.

Konsul Anthon Andersens indsats
I mange Aar laa denne Grav hen, uden at der blev lagt videre Mærke til den, men saa tog den daværende russiske Vicekonsul i Lemvig Initiativet til at faa Graven bragt i ordentlig Stand, og den er siden bleven holdt ved lige af den russiske Regering.
(Ch.Ch., Den russiske orlogsfregat Alexander Newskys stranding, i Hardsyssels Årbog 1921).

Det lille kapel i Harboøre Kirke
Ved opgangen til prædikestolen i Harboøre Kirke sidder et lille hus med løgkuppel, skåret ud af en træblok. Det er så mærkeligt, at det kun kan stamme fra Alexander Nevskij. Måske er det sømandshusflid, skåret en dag på en frivagt som et minde om livet hjemme i Rusland. Harboøre Kirke er bygget i 1910, så det lille kapel må være flyttet over fra den gamle kirke.

Lemvig Museums samling
Langt det meste af Lemvig Museums samling af ting fra Alexander Nevskij er nu udstillet på Kystcentret i Thyborøn. En af de få ting, som er tilbage, er en fin sofa med den russiske ørn. Den købte museets bestyrelse i 1938 af Lemvig Toldkontor på den måde, at man gav toldvæsenet en ny sofa til 90 kroner mod til gengæld at få den gamle fra Alexander Nevskij. Allerede det første år efter museets oprettelse i 1931 købte man det skrivebord, som står i Alexander Nevskij-udstillingen på Kystcentret, for 117 kroner. Næste år var det 6 stole til 125 kroner. Det var mange penge i et budget på under 1.000 kroner om året. Det viser, at Lemvig Museum lige siden sin oprettelse har haft historien om Alexander Nevskij som ét af sine specialer.

En blomst med en mærkelig historie
Det er en Zephyrantes Candida. Candida betyder ”hvid”, og Zephyr er navnet på Vestenvinden. Det er knoldplanter lige som georginer.

Lemvig Museum fik blomsterne i foråret 2004 fra en gammel dame i Lemvig, Nikoline Lisbygd. Før hende havde de tilhørt en anden kvinde i Lemvig, Agnes Boldsen, som drev pensionat. Hun havde fået dem foræret af en ældre veninde, Harriet Andersen. Harriet Andersen blev aldrig gift og blev boende i sit barndomshjem hele livet. Hun døde i 1969. Hendes far var konsul og bestyrer for Redningsvæsenet, han hed Anthon Andersen. På fotografier fra hendes hjem kan man se blomsten stå i vindueskarmen.
Da Anthon Andersen var en ung mand, stod han for redningsaktionen, da Alexander Nevskij forliste ved Harboøre i september 1868.
Efter hvad man fortæller, havde skibets kaptajn blomsterne med ombord. Han ville sikkert have dem med hjem til sin kone, som han lige var blevet gift med i Piræus, og som han elskede højt. Men nu hvor skibet var forlist, og alting var meget besværligt, så gav han i følge fortællingen blomsterknoldene til den unge assistent ved Redningsvæsenet. Og Andersens kone og senere deres datter passede godt på dem, satte dem mørkt og koldt om vinteren, og gav dem passende med vand og solskin om sommeren, så vi i nutiden stadig kan glæde os over at se på dem og tænke på den mærkelige historie.

Flådemuseet i St. Petersburg
På Flådemuseet i St. Petersburg findes en samling vedrørende Alexander Nevskij. Den indeholder følgende:
En model med sejl af Alexander Newskij, lavet i 1869 af modelværkstedet ved Flådemuseet i skala 1:32 på ordre fra flådeminister, admiral N.K. Krabbe som en gave til storfyrst Alexej, der var ombord ved forliset.
En messingplade med dato for starten på bygningen af fregatten, 19. december 1859.
En halvmodel, lavet i 1868 af modelværkstedet ved Flådemuseet i skala 1:48.
Del af fregattens rat.
Fragment af fregattens egetræsbeklædning.
Model af admiralchaluppen (14-årers med luftkasser), lavet i 1860erne af modelværkstedet på Flådemuseet i skala 1:12.
Maleri af A.P. Bogolyubov, ”Takkebøn på stranden om aftenen efter forliset”, 1868.
Maleri af A.P. Bogolyubov, ”Storfyrstens ilandstigning fra chaluppen i brændingen”, 1868.
Maleri af A.I, Meschersky, ”En båd fra fregatten Alexander Nevskij nærmende sig en af Cap Verde Øerne”, 1868.
Maleri af A.P. Alekseyev, ”Skruefregatten Alexander Nevskij”, 1880erne.
Galionsfigur fra Alexander Nevskij, lavet af billedhuggeren N.S. Pimenov.
Bræt fra agterstavn af åben båd