Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Dommedag

Viden om forliset.

Lodsbøgernes advarsler
I Danske Lods fra 1866 står der:
Denne Kyst er en Jernkyst, uden Havne og Tilflugtssteder, hvilken Skibe derfor i Almindelighed bør undgaa med alle Vinde, der ei blæse fra Landet.
Denne Deel af Kysten seer Sømanden sjeldent anderledes, end imod sin Vilje.
Ihvorvel Grunden paa Revlerne bestaaer af bevægeligt Sand, er den dog meget haard at hugge paa, og da dertil Brændingens Kraft betydelig forøges ved, at det oprørte Sand blander sig med Vandet, ere grundstødte Skibe udsatte for at sønderslaaes i meget kort Tid.
Advarsel til Sømænd.
Hanstholm Fyr, opført på den Huk, som adskiller Nordsøen fra Skagerrak, er bestemt til at veilede ved Anduvningen af samme, og til, under passende Omstændigheder, at anløbe denne Val, i stedet for som tidligere altid den norske Kyst, hvortil Skibe foranlediges ved den stærke og bestemte Sætning, som finder Sted over imod Kysten af Jylland. Dette gjør det formeenligen ogsaa endnu tilraadeligst, med al Vind vestenfor Syd, i de urolige Aarstider at søge Lindesnæs eller Oxø Fyr; hvorimod man saavel i Sommerdage, som med al sydlig Vind kan, eller med enhver østligere Vind bør anduve Hanstholmen, som den nærmeste Vei til Skagen, naar man kommer fra den sydligere Nordsø; dog altid med den nøieste Opmærksomhed paa Lodskuddene.

Vind og vejr ifølge lodsjournalen fra Agger Kanal 1868
Dato Vind formiddag Vind eftermiddag Vejrliget Barometerstand Søens tilstand på havrevlen
11. sept. SO WSW Flou Kuling og stille, klar Luft hele Dagen 29-1
12. sept. NW NNW Storm, skyet Luft hele Dagen 29-9
13. sept. NNO NO Stiv Kuling med Regnbyger om Em. 29-8 Svær Braadsøe
14. sept. NNO NNO Frisk Kuling, klar Luft hele Dagen 29-9 Temmelig Braadsøe
15. sept. NNO NtW Flou Kuling, klar Luft hele Dagen 29-9 Temmelig Braadsøe
16. sept. NNO NtO Flou Kuling, Overtrukken Luft hele Dagen 29-8 Temmelig Braadsøe
17. sept. NOtN NNO Frisk Kuling med Regnbyger af og til hele Dagen 29-8 Temmelig slet Søe
18. sept. ONO ONO Stiv Kuling og Graae Luft hele Dagen 29-8½ Nogenlunde slet Søe
19. sept. OtS OtS Stiv Kuling med -?- Luft hele Dagen 29-9 Ganske slet Søe
20. sept. OtS OtS Meget stiv Kuling med overtrukken Luft 29-9 Ganske slet Søe
21. sept. ONO ONO Frisk Kuling med Overtrukket Luft 29-8½ Slet Søe
22. sept. ONO ONO Stiv Kuling med Lynild og Tordenbyger 29 – 8½ temmelig Braadsøe
23. Sept. OtN OtN Stiv Kuling Diset Luft og Regnbyger hele Dagen 29 – 7 temmelig Braaadsø
24. Sept. NtW WNW Storm og Regn om Formiddag, men noget aftagende om Eftermiddag med Byger 29 – 4 svær Braadsøe
25. Sept. WNW NW Stiv Kuling med Regnbyger om Formiddagen, men aftagende om Eftermiddag 29 – 6 temmelig svær Braadsøe
26. Sept. SO SSW Stiv Kuling og Regn af og til hele Dagen 29 – 6 nogenlunde slet Søe
27. Sept. OSO OSO Frisk Kuling og graae Luft hele Dagen 29 – 8 nogenlunde slet Søe
28. Sept. StO WSW Stiv Kuling med Regnbyger af og til hele Dagen 29- 4½ slet Søe om Formiddagen, temmelig svær Braadsøe hen paa Eftermiddag.

Hovedpersonerne

Admiral Possiet
I 1868 var admiral Possiet 49 år gammel. Han var en mand med en stor teoretisk viden og en erfaren søofficer. For ti år siden var han blevet udnævnt som mentor for den dengang 8 år gamle storfyrst Alexej. De fulgtes ad på togter i Østersøen, Middelhavet, på Atlanten og i farvandene ved Ruslands kyster i nord. Det var ham, der skulle lære den unge storfyrste navigationens kunst. Sejlene op, og den nymodens dampkedel slukket, det var rigtig sejlads. Han havde højere rang end skibets kaptajn, selv om han ikke på denne sejlads deltog som admiral, men som storfyrstens lærer. Naturligvis mente han at kunne træffe afgørende beslutninger. Også selv om det egentlig var kaptajnens kompetence at lægge den rigtige kurs.

Kaptajn Oscar von Kræmer
I 1868 var kaptajn von Kræmer 39 år gammel. Personligt værdsat af kejserfamilien, og for to år siden på sit første togt med storfyrst Alexej. Nu var han kaptajn på Alexander Nevskij, ét af den russiske orlogsflådes nye fartøjer med dampkedler og skrue. Og så skulle man alligevel slæbe sig frem med slappe sejl, fordi admiral Possiet afskyede dampmaskiner. Fra Plymouth skrev kaptajnen til sin kone den 16. september 1868: Possiet er en rigtig nøler! I flere dage har vi haft vindstille, og hvis han havde villet drage fordel af det og gået for damp, så ville vi have været her for et par uger siden, og i dette øjeblik måske allerede i Østersøen, om ikke i Kronstadt.

Storfyrst Alexej
I 1868 var storfyrst Alexej 19 år gammel. På det sidste var han blevet mere mandig, ikke længere en vild dreng, som klatrede op i rigningen på ubelejlige tidspunkter. Hans far, kejser Alexander II, forventede til stadighed at høre alt om, hvordan det gik ombord, både fra kaptajnen og fra sønnen selv. Fregattens forlis blev et lærestykke både i navigationens fejlmuligheder og i betydningen af ansvarsfordeling, disciplin og overblik ved håndtering af katastrofer.

Alexander Nevskijs forlis – pastor Vaupels beskrivelse i Lemvig Avis 17. okt. 1868 og følgende dage (pdf-fil 64 kb)