Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

digteren Thøger Larsen

Thøger Larsen

Ved indgangen til Thøger Larsen-udstillingen står første vers af digterens mest kendte digt, sangen ”Danmark, nu blunder den lyse Nat”, som han skrev til en fest på Jeppes Aakjærs gård Jenle i 1914. Mange kender ham ikke for andet, men det er hans samlede lyrik, der har placeret ham blandt Danmarks bedste digtere.
Thøger Larsen var digter. Han blev født i 1875 på et lille husmandssted ved Limfjorden - i Tørring Sogn nordvest for Lemvig. Hele sit voksne liv levede han i Lemvig, hvor han bl.a. var redaktør for en af de lokale aviser, det radikale Lemvig Dagblad. Han døde i 1928.
Thøger Larsens første digtsamling kom i 1895; den hed “Vilde Roser”. Digtene er ikke særlig gode, og han ville aldrig være blevet kendt, hvis han ikke havde skrevet andet. Man regner derfor snarere hans debut fra digtsamlingerne “Jord” og “Dagene” fra 1904 og 1905. Efter dem fulgte en række digtsamlinger, essays, enkelte noveller samt tidsskriftet “Atlantis”, som han udgav 1923-1925.

Kernen i museets udstilling om Thøger Larsen er det arbejdsværelse, som han havde i sit hus ved Lemvig Sø; det er fyldt med bøger, kort, tegninger og astronomiske instrumenter. Her arbejdede han med sine studier af sprog, mytologi og astronomi, og her skrev han sine digte og noveller. Det foregik ofte om natten, fordi hans dag var optaget af det kedelige slid med avisen.
Arbejdsværelset kom på museum allerede i 1932; dengang havde museet lokaler på Lemvig Bibliotek. I 1958 blev det nuværende rum indrettet, og her står alting nøjagtigt som det gjorde, da Thøger Larsen døde.

I det blå rum foran arbejdsværelset findes en udstilling, der fortæller om Thøger Larsens baggrund og om vigtige motiver i hans digtning. Den er fordelt i seks små runde montrer, samlet tre og tre, med overskrifterne ”Husmandssøn”, ”Redaktør”, ”Digter” og ”Månen”, ”Kikkerten”, ”Stjernerne”. De fleste af tingene i montrerne er fundet i Thøger Larsens egne skuffer.
Montren ”Husmandssøn” handler om Thøger Larsens barndom på husmandsstedet Underbjerg i Tørring. Hans mor blev tidligt enke, og de små kår og det strenge indremissionske livssyn præger hendes træk på et alvorligt fotografi. En digter i svøb dukker op i Kristeligt Børneblad fra 1892 med digtet ”Englenes Aftensang”; godt er det ikke, men allerede her finder vi jorden og stjernerne, der senere blev ledemotiver i Thøger Larsens digtning. Fra 1894 stammer et fødselsdagsdigt til moderen. Så er der tre betydningsfulde minder fra barndommen, som Thøger Larsen gemte eller skaffede sig i ny udgave. Det er bogen ”Menneskets Hjertes Spejl”, en etikette fra tobakken ”The Moss Rose Brand” og en gammel urskive af tin.
Montren ”Redaktør” viser glimt af Thøger Larsens borgerlige liv. Her møder vi ham og Thyra i stramme sorte silhuetter, tydeligt redaktøren med frue. Og et nummer af Lemvig Dagblad - redaktørarbejdet og dermed telefonen i arbejdsværelset var en plage i de år det varede – her dog med noget på forsiden, som lå Thøger Larsen på hjerte: En lille artikel om solformørkelsen i 1921 med en illustration, som Thøger Larsen selv har skåret trykklodsen til.
I montren ”Digter” møder vi den egentlige Thøger Larsen. Et følsomt ungdomsportræt, tegnet af vennen Kristen Bjerre i 1898, og de første tre digtsamlinger, ”Vilde Roser” fra 1895, ”Jord” fra 1904 og ”Dagene” fra 1905. Med ”Jord” og ”Dagene” blev han kendt og anerkendt; de beskedne små bøger rummer stor lyrik, indbundet i gult og grønt og med titelblade, som er tegnet af digteren selv. Hans glæde ved at tegne begyndte i ungdommen. Han var korttegner på landinspektør Aabergs kontor i Lemvig og tegnede da et kort over Tørring sogn; det rummer hele hans fysiske verden, selv om han aldrig blev hjemstavnsdigter som for eksempel Jeppe Aakjær.
I montren ”Månen” bevæger vi os ind i centrale motiver i Thøger Larsens digtning. Talrige digte har månen som hovedaktør. Thøger Larsen har studeret den nøje. Med sin akkurate håndskrift nedtegnede han faserne i måneformørkelsen den 16.-17. oktober 1921, ”iagttagne i Lemvig”.
I montren ”Kikkerten” ligger Thøger Larsens egen lille konstruktionstegning til én af de kikkerter, som han byggede. Det vil sige, han skaffede de store kostbare linser og messinggevind og lavede selv beregningerne for linsernes placering. Derefter bestilte han de sorte jernrør hos den lokale blikkenslager, som var vant til at lave kakkelovnsrør. Med kikkerten studerede han kloderne og lavede akvareller af månens bjerge og førte oplysningerne ind i sine små beregningsbøger.
Også i montren ”Stjernerne” møder vi digteren i Universet. Hans hjemmelavede stjernekort, og små ”nyudgaver” af gamle almanakker, prentet i hånden i sort og rødt med præcision og kærlighed både til form og indhold. Og astronomien omsat i lyrik med udkastet til digtet ”Sfærernes Musik”.
Ude i udstillingsrummet står Thøger Larsens store kikkert på et stativ, der ser ud som om det er fremstillet af en lokal håndværker, der hverken før eller siden kom til at lave kikkertstativer.

Udstillingen i det blå rum handler imidlertid ikke blot om Thøger Larsens liv og digtning - den sætter også digteren selv ind i en universal sammenhæng.
For Thøger Larsen var menneskets liv på jorden en del af et større kredsløb - af slægternes gang og af universet. Solen, månen og planeternes gang spillede derfor en væsentlig rolle i hans digtning. Han nøjedes ikke med at digte om universet, han udforskede det også videnskabeligt på et niveau, som har vakt respekt både i hans samtid og i nutiden.

I udstillingen finder man derfor også en model af stjernehimmelen og af det solsystem, som jorden er en del af. Modellerne af solen og planeterne er i målestokken 1:1 milliard, men afstanden imellem dem er selvfølgelig ikke korrekt i samme målestok. Vil man få en fornemmelse af afstandene i solsystemet i forhold til planeternes størrelse, kan man gå en tur på “Planetstien”, der udgår fra Vesterbjerg lige oven for museet. Turen strækker sig langs fjorden gennem det landskab, som Thøger Larsen færdedes i og skrev sine digte om.

Gå til Viden om Thøger Larsen