Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaard museet | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Strandinger

Strandinger

I udstillingen findes et kort over Danmark. Her kan man se, hvor mange skibe der strandede ved kysterne fra 1858 til 1882. De sorte prikker angiver ét totalforlist skib, de lyse prikker et grundstødt. Det er tydeligt, at den jyske vestkyst var ét af de farligste områder.

Bortset fra storm og tåge var en hyppig årsag, at skibet blev “forsat af strømmen”, d.v.s. at man tog fejl af skibets position, når man sejlede med eller imod den stærke strøm ved Jyllands vestkyst. På søkortet kan man se, hvordan de typiske vejrforhold får en lille skonnert til at forlise ved Fjaltring, når den faktisk har kurs nordøst om Hanstholm.
1. Det blæser op fra syd og sydvest.
2. Vandet stiger i den nordlige Nordsø og Kattegat.
3. Vinden drejer fra sydvest over vest til nordvest.
4. Det sammenstuvede vand fra den nordlige Nordsø strømmer mod syd.
5. Tidevandet strømmer ved ebbe sydpå gennem Den engelske Kanal.
Selv om skibet holder den rigtige kompaskurs, bliver det flyttet sydpå af strømmen langs kysten.

På en række plancher fortælles historien om særligt spændende forlis, blandt andet den tyske U-båd, der forliste i 1916 under 1. Verdenskrig. Det var den U-båd, der skød den amerikanske damper “Lusitania” i sænk og derved gav anledning til, at Amerika gik ind i krigen.

Flere norske sejlskibe forliste ligeledes på denne del af kysten; “Bertie” i 1900, “Capella” i 1903, “Timaru” i 1907 og “Bragdø” i 1921. Disse meget store sejlskibe var bygget for at tage konkurrencen med dampskibene op. På lange distancer på de store have var de velegnede, men de havde svært ved at manøvrere i så begrænset et farvand som Nordsøen. Besætningerne på “Capella” og “Timaru” omkom, mens alle ombordværende på de to andre skibe blev reddet.

Mange ting fra strandede skibe blev solgt og kom i privateje. Rorpinden med hundehoved hang i mange år som skilt for en rebslager i Lemvig. Fløjknappen fra stormasten på “Bragdø” blev lavet til en lille taburet til præstens datter på Harboøre. Går man en tur ad Banegårdsstien (trappen op til Stationskvarteret) i Lemvig kan man se nogle sølvmalede stakitstolper ved et hus i trappen; de stammer fra “Bragdø”s dæksoverbygning. U-bådstårnet fra U-20 står ved Strandingsmuseum St. George i Thorsminde.

Alexander Newskij´s anker på havnen i Thyborøn Desuden er der på mange gårde i Vestjylland brugt strandingstømmer blandt andet til de store trækonstruktioner i ladebygningerne.

Det mest berømte forlis på denne del af kysten er nok den russiske orlogsfregat Alexander Nevskij, der forliste i 1868 ud for Knopper midt på Harboøre Tange. Lemvig Museums udstilling om dette forlis er i foråret 2006 flyttet ud til Kystcentret i Thyborøn.
På havnen i Thyborøn står det store nødanker fra “Alexander Newskij”.