Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Husmand Peder Lykkes bolig

Husmand Peder Lykke

Befolkningen i de magre hedesogne på Lemvig-egnen er repræsenteret ved husmand Peder Lykke og hans kone Stine. Peder Lykke var født 1850 og døde i 1937, Stine levede fra 1857 til 1936. De boede i Nees sogn ved Nissum Fjord, sydvest for Lemvig.
Lige som 1700-tallets rugbønder var Peder Lykke selvforsynende med næsten alle fornødenheder - føde og klæder, lys og varme, tag over hovedet. I udstillingen har vi samlet en række simple dagligdags brugsting - smørkærne og sædekurv, fiskenet og vadestøvler, leen til høslet og kornhøst og den særlig kraftige le til at slå lyng med, tørvespade og rørkniv. Et nyt redskab i denne periode var plantedornen; den var med, da de vestjyske hedebønder og -husmænd plantede læhegn på de magre jorder, så der kunne gro korn og kartofler i stedet for lyng.

Udstillingen bygger på Stine og Peder Lykkes liv, som vi kender gennem en dagbog, som Peder førte fra 1885 til 1888, og gennem hans erindringer. I udstillingen er der uddrag fra dagbogen. Flere af billederne viser Stine og Peder, og en del af tingene har tilhørt dem. Modellen af husmandsstedet “Vestergadehus” bygger på tegninger, som Peder lavede efter hukommelsen af sin gamle ejendom.
Men museets udstilling handler ikke kun om Peder Lykke - det er snarere en udstilling om den typiske vestjyske småbruger fra sidste halvdel af 1800-tallet. I den periode forvandledes Midt- og Vestjyllands heder til opdyrket jord i en grøn ramme af læhegn og plantager. Mange tusind nye hjem blev skabt på de magre jorder.

Et særligt afsnit af udstillingen handler om fremstillingen af hornskeer. Det var en hel lille hjemmeindustri i Peder Lykkes fødesogn i 1800-tallet, og han var selv hornskemager i sine unge dage. Hornene er store bøffelhorn fra sydamerikanske bøfler; de blev importeret af købmændene i Lemvig fra firmaer i Hamburg. Når hornskemagerne var færdige med vinterens produktion, blev skeerne samlet af skekræmmere og solgt i hele Jylland.