Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Niels Bjerre

Maleren Niels Bjerre levede fra 1864 til 1942. Han var født på gården Nørrelund i Engbjerg sogn, vest for Lemvig. Hans barndomshjem lå midt i et storslået og afvekslende vestjysk landskab, og Niels Bjerre hentede hele livet sine væsentligste motiver her.

I 1880’erne gik han på Kunstakademiet i København, men fandt undervisningen tør og pedantisk. Man tegnede efter gibsfigurer eller model, og hovedsagen var at lægge skyggerne rigtigt. I udstillingen findes enkelte af disse akademistudier sammen med nogle store kultegninger, udført efter fotografier.
Niels Bjerre malede de fleste af sine billeder i Jylland, særlig i Vestjylland, men han foretog dog også et par rejser til udlandet. I år 1900 var han i Italien, i 1914 rejste han til Frankrig og i 1925 og 1926 til Færøerne. Lyset og farverne på Færøerne mindede ham om Vestjylland. Det meste af sit liv tilbragte han vinteren i København, hvor han havde et værelse oven på Café Milano på Bülowsvej; om sommeren boede han lange perioder i Vestjylland, enten privat hos familie og venner, eller på Bovbjerg Badehotel, der tilhørte hans fætter, maleren Kristen Bjerre.

Lemvig Museums samling rummer billeder fra Niels Bjerres første år som maler - fra barndomshjemmet og landskabet omkring det. Der er også malerier fra rejserne til Italien, Frankrig og Færøerne. Museet har desuden en fin samling billeder fra Bovbjerg og vestkysten. Én af perlerne både kunstnerisk og kulturhistorisk er billedet af Lemvig Valgmenighedskirke og Lemvig Møllegård fra 1891. Både kirken og en længe af Møllegården ligger stadig oven for byen i Stationskvarteret, men de åbne marker er forlængst forsvundet i villabebyggelse. Niels Bjerres familie var knyttet til Valgmenigheden, og som stor dreng boede han på Møllegården, mens han gik på realskole i Lemvig. Et andet fint billede har som motiv fiskeren Josef Hav, malet i sin stue på Harboøre i 1901; han arbejder koncentreret med at binde et fiskeredskab.
I udstillingen findes en lille samling af malerens ejendele - hans staffeli med det sidste, ufuldendte billede (et motiv fra Ferring By på Bovbjerg), hans malerkasser, penselkrukke og palet samt den kurvekuffert, som han sendte sin bagage i, når han flyttede frem og tilbage mellem København og Vestjylland. På kurvekufferten ligger hans karakteristiske bredskyggede hat og en stok. Når han begyndte på et landskabsbillede, holdt han stokken vandret mellem tommel- og pegefingrene, og kunne så afgrænse motivet mellem hatteskyggen, de strakte pegefingre og stokken.

Som en del af udstillingen findes det blåmalede folkestuemøblement med fast bænk og langbord fra Niels Bjerres barndomshjem på “Nørrelund”. Her hænger desuden en række tegninger og malerier med motiver fra malerens hjemegn. På flere af tegningerne ses familie og besøgende siddende netop ved det lange bord i folkestuen. Man er velkommen til at sætte sig ved bordet og hvile benene.

Viden om Niels Bjerre