Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

museumsforening

Museumsforeningen for Lemvig og Omegn

Medlemskab

Foreningens formål er:
- at samle de mennesker, der interesserer sig for den lokale historie og for det arbejde, der udføres på Lemvig Museum
- at støtte museet i dets funktioner med indsamling, indkøb, bevaring og formidling
- at styrke museets placering i lokalsamfundet

Medlemsfordele:
- gratis adgang til Jens Søndergaards Museum og Lemvig Museum
- gratis adgang til museets egne foredrag, film m.m.
- du vil få mulighed for at deltage på ture arrangeret af foreningen
- deltagelse i foreningens generalforsamling
- indflydelse på museets udvikling
- modtagelse af årlig udgivelse fra museet

Medlemskab?
Hvis du har lyst til at blive medlem, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til lemvigmuseum@post.tele.dk Oplys navn, adresse, email og om du ønsker enkelt eller parmedlemskab.
Så sender museet efterfølgende en velkomstpakke.
Pris for medlemskab:
Enkeltperson: 150 kr. om året
Par: 200 kr. om året

Museumsforeningen for Lemvig og Omegn blev stiftet den 21. marts 1931.
Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark www.sammus.dk

Erhvervsmedlemsskab

Lemvig Museum vil gerne styrke kontakten mellem museet og det lokale erhvervsliv. En stærk opbakning fra virksomheder i lokalområdet er af uvurderlig betydning for museet, og samtidig har museet en række tilbud, som lokale virksomheder kan have glæde af. Museet har derfor oprettet et særligt erhvervs-medlemskab, som giver tilmeldte virksomheder en række fordele:

- Firmamedlemskort som giver gratis entre til Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum for 2 personer.
- Særlige arrangementer for virksomhedens kunder og medarbejdere, f.eks. omvisning på et af museerne, byvandringer, guidede ture i området mv. (Dog max. 1 gratis arrangement pr. år)
- 2-4 eksemplarer af museets årlige boggave - med mulighed for at købe flere med rabat – f.eks. til at uddele til personalet som julegave el. lign.

Kontingent for erhvervsmedlemmer:
500 kr. årligt for virksomheder med op til 10 ansatte
1000 kr. årligt for virksomheder med over 10 ansatte

Tilmelding på lemvigmuseum@post.tele.dk eller tlf.: 97 82 00 25