Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Vesterhus

Lemvig Museums historie

Lemvig Museum er stiftet 1931 som en såkaldt selvejende institution med egen bestyrelse. Bag det står Museumsforeningen for Lemvig og Omegn, som enhver er velkommen at melde sig ind i. Museet drives med tilskud fra Lemvig kommune og Kulturministeriet. Museets virkeområde er Lemvig kommune. I museets første år fandtes samlingerne på Lemvig Bibliotek, men i 1940 blev de flyttet op i museets nuværende bygning, "Vesterhus". Med årene voksede samlingerne, og i 1958 udvidede man museet med en rød murstensbygning, hvor der blev plads til malerisamlingen og Thøger Larsens arbejdsværelse. I 1997 overtog museet Jens Søndergaards Museum på Bovbjerg, der nu drives som en afdeling af Lemvig Museum.

Vesterhus

Det gamle hvidkalkede hus - "Vesterhus" - som museet er indrettet i, er opført i 1841. Det var først indrettet som pakhus, lade og tærskelo for en stor købmandsgård, der lå længere nede i Vesterbjerg. I 1844 blev der bygget et lille sidehus til i to etager, og her blev der indrettet tobaksfabrik. Forhuset blev indrettet til en præsentabel bolig for tobaksfabrikanten og krambod. På fabrikken arbejdede tre voksne og fire børn. Der blev især lavet røgtobak, skråtobak og snus.

I 1871 blev fabrikken flyttet ned i Vestergade, og huset blev benyttet som bolig for skiftende familier, indtil det i 1938 blev købt af Museumsforeningen for Lemvig og Omegn. Efter et par års arbejde med indretningen var det klar til, at museet kunne flytte ind.