Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Gantriis

Om Henning Gantriis

Henning Gantriis blev født 1918 i Lemvig, hvor hans far var værkfører på tærskeværksfabrikken Vestjyden. Han blev uddannet som lærer på Nørre Nissum Seminarium og flyttede i 1942 til København, hvor han arbejdede som tegnelærer, indtil han kunne ernære sig som fuldtidstegner. Han ejede i mange år et hus på Vestkysten og bevarede således forbindelsen med sin fødeby. I 1953 begyndte han at tegne ”Livets gang i Lidenlund” til Politikens Magasin, der kom en gang om ugen. Serien var dengang i to etager og i en lidt anden streg end senere. Fra 1971 blev serien bragt dagligt bag på Politiken og fik da sin endelige form – i én etage med typisk tre billeder efter hinanden. Efter aftale med Politiken blev serien også bragt i en række dagblade vest for Storebælt. Henning Gantriis døde i december 1989. Politiken fortsatte med at bringe serien frem til 1994, hvor man genbrugte tegningerne. Nu, snart tyve år efter tegnerens død, kan man stadig glæde sig over den i en række regionale dagblade.
I en årrække var Henning Gantriis redaktør af og bidragyder til det kendte satiriske årshefte ”Svikmøllen”, og han bidrog også til udenlandske magasiner som det engelske ”Punch”. Han fik flere udmærkelser for sit tegnetalent, nemlig Robert Storm Petersens Mindelegat og tegneren Lavrids Nyegaard Tetens’ Legat.

Arbejdsmetode

Som grundlag for tegningen af den daglige strimmel havde Henning Gantriis opbygget et lager af basistegninger. By- og gadebilleder, der enten var tegnet direkte af efter fotografier eller komponeret sammen af enkeltelementer fra virkelighedens Lemvig; interiører, der kunne danne baggrund for forskellige handlinger, eller personer, der kunne genbruges i nye sammenhænge. I nogle tilfælde er personerne umiskendeligt modelleret over virkelige personer, blandt andet pastor Swolm og doktor Bramsig, mens andre er tegnerens helt egen konstruktion. De frie skitser af situationer med folk i samtale, på vej i gadebilledet eller i færd med deres arbejde vidner om en udpræget evne til at fange både en karakter og en situation med få streger på papirer.
Baggrundsskitserne overførte Henning Gantriis fra sit tegnepapir til smørrebrødspapir. Så sværtede han bagsiden af smørrebrødspapiret med en blød blyant, lagde det over på et stykke frisk tegnepapir og tegnede så tegningen én gang til på smørrebrødspapiret, således at den blev kalkeret over på det, som skulle være den originale tegneseriestrimmel. På den måde kunne han gentage og variere den samme baggrund på strimler med forskellig handling, uden at skulle tegne alting forfra hver gang. Ellers havde det næppe været muligt at skulle lave en ny tegneseriestrimmel med mange små detaljer til hver eneste dag i ugen